Een bezoek aan de dierenarts elektronisch afrekenen: wat zijn de voordelen voor gezondheidsprofessionals en hun klanten?

In België is betalen met de kaart tegenwoordig een vanzelfsprekendheid, zowel voor grote als kleine bedragen. Die trend evolueert ook voortdurend sinds enkele jaren en hij lijkt te versnellen, met name door de opkomst van alternatieve elektronische betaaloplossingen zoals mobiele telefoons en geconnecteerde horloges. Het is dan ook verrassend om vast te stellen dat de medische wereld een aanzienlijke achterstand heeft wat het aanvaarden van elektronische betalingen betreft.

Meer dan één dierenarts op drie (40%) biedt zijn klanten vandaag niet de mogelijkheid om met de kaart te betalen. Zij aanvaarden daarentegen bijna allemaal (96%) contante betalingen, ondanks de risico’s die verbonden zijn aan het hanteren van cash, zoals onveiligheid, onbetaalde consultaties, minder controle over de rekeningen en de noodzaak om regelmatig naar de bank te gaan.

Contant betalen lijkt vooralsnog een vanzelfsprekende manier om een doktersbezoek af te handelen, maar de toenemende digitalisering van de dienstverlening en de veranderende behoeften van klanten vragen een nieuwe aanpak.

Klanten verplichten om geld uit de automaat te halen alvorens op bezoek te komen, maakt de ‘ervaring’ van de klant minder positief en doet ook hun tevredenheid dalen.

Het spreekt voor zich dat de medische beroepen andere behoeften hebben dan handelaars. Het is dan ook cruciaal dat de gezondheidswerkers toegang krijgen tot een service die voldoet aan hun eisen en de specifi eke kenmerken van hun beroep.

Grote verschillen tussen de disciplines

Onderzoeksinstituut IPSOS voerde in opdracht van Mastercard een grootschalig onderzoek uit in België onder huisartsen en specialisten, tandartsen en dierenartsen om de betalingssituatie in de medische sector in kaart te brengen en de redenen voor de achterstand te achterhalen1.

Een van de meest verrassende onderzoeksresultaten was het drastische verschil in houding ten aanzien van het invoeren van elektronisch betalen tussen de verschillende disciplines.

Terwijl 72% van de tandartsen elektronisch betalen aanbiedt, biedt slechts 27% van de huisartsen een elektronische betaaloplossing aan.

Waarom stellen gezondheidswerkers zich terughoudend op om over te schakelen op elektronisch betalen? Volgens de onderzoeksresultaten zijn ze nog niet volledig vertrouwd met de voordelen die deze betaalmethode henzelf en de klant te bieden heeft. Ze zijn ook op zoek naar bepaalde diensten en een fi nancieel aanbod dat aansluit bij hun behoeften en wensen.

Zorgprofessionals wensen een oplossing op maat tegen een lager tarief

Meer dan een op de twee ondervraagde zorgprofessional (55%) vindt dat de kosten voor het gebruik van een terminal het belangrijkste obstakel voor elektronisch betalen vormen, en dan met name de kosten per transactie. De enquête wijst dan ook een sterke behoefte uit aan een betaalservice in een all-in-pakket voor een transparante prijs.

Voor de zorgprofessional is betrouw-baarheid een cruciale factor om de klant een optimale ervaring te garanderen: hij wil op een betrouwbare betaalterminal kunnen rekenen en in geval van problemen wil hij een snelle en professionele service.

Tot slot toont de studie aan dat een goede ondersteuning bij de installatie van de terminal essentieel is voor de invoering van elektronisch betalen, net als de mogelijkheid om vlot transactierapporten op te vragen en zo de stand van de rekeningen te volgen.

“Ik ben zaakvoerder van een dierenar tsenpraktijk en de betaalterminal heeft ons leven echt makkelijker gemaakt. Het geld staat meteen op onze rekening, maar we maken ons vooral geen zorgen meer om zonder wisselgeld te zitten of geld in een kluis te moeten bijhouden. Het gevoel van comfort en veiligheid is dus zeer aanwezig. Daarnaast maakt het ook alles makkelijker voor de klant. Het is heel moeilijk bij dierenartsen om op voorhand te zeggen wat het bedrag zal zijn: als het een operatie is, kan dat een bedrag tot €300 zijn, soms zelfs hoger. Niemand wandelt met zo veel geld rond! Zeker niet in een regio zoals hier waar er heel weinig bankautomaten zijn. ¾ van de betalingen worden trouwens via de betaalterminal uitgevoerd. Bepaalde internationale klanten gebruiken zelfs hun credit card.” C. H., Dierenarts uit Merbes-le-Château

Betalen met de kaart: een troef voor arts en klant

Naast zorgprofessionals die nog steeds twijfelen, heb je er ook die al overtuigd zijn van de voordelen van elektronisch betalen: 82% van de respondenten die een betaalterminal gebruikt, is zeer tevreden over deze manier van betalen. Elektronisch betalen heeft voor hen onmiskenbare voordelen zoals een verhoogde veiligheid, een drastische vermindering van openstaande rekeningen, het gebruiksgemak voor hun cliënteel, en de snelheid en vereenvoudiging van boekhoudkundige en administratieve taken.

Een van de aanzienlijke voordelen van elektronisch betalen is het veiligheidsaspect volgens de ondervraagde zorgprofessionals. Meer dan een op de twee (58%) geeft toe zich niet op zijn gemak te voelen wanneer hij naar de bank gaat om geld te storten. 72% van de dierenartsen die geen betaalterminal heeft, is van mening dat elektronische betalingen hen meer veiligheid zouden kunnen bieden.

Ten slotte toont het onderzoek ook aan dat een terminal een geschikte oplossing is voor klanten die geen of onvoldoende geld bij hebben tijdens een consultatie. Door betalen met de kaart als alternatief aan te bieden, verhoogt de gezondheidswerker zijn garantie om betaald te worden en hoeft hij de klant achteraf niet aan te manen, wat voor geen van beide partijen prettig is. Gezondheidsprofessionals die voor elektronisch betalen hebben gekozen, wijzen er trouwens op dat die sterke daling van onbetaalde rekeningen de kosten van de betaalterminal vaak dekken.

De ‘beleving van de klant’ optimaliseren

Elektronisch betalen vergemakkelijkt het leven van de dierenarts, maar dat geldt net zo goed voor zijn klanten. Elektronisch betalen is dan ook steeds populairder in België: een groeiend deel van de bevolking grijpt naar zijn kaart op het moment van betalen.

De voordelen tijdens een consultatie zijn talrijk:

  • Comfort: de klanten hoeven niet naar de geldautomaat voordat ze op raadpleging komen, en je vermijdt lastige situaties wanneer tijdens een huisbezoek blijkt dat de klant niet genoeg geld in huis heeft.
  • Gemoedsrust: klanten zijn altijd in staat te betalen, ook als ze het tarief niet van te voren kennen.
  • Veiligheid: de klanten hoeven geen contant geld mee te brengen.
  • Hygiëne: de klanten raken geen bankbiljetten aan, belangrijke dragers van bacteriën.

Waarom kiezen voor elektronische betalingen?
Ontdek Ingenico One MediPay, een goedkope betaalopossing. Handig voor u, maar ook voor uw klanten!

 

1 Studie uitgevoerd bij 232 gezondheidswerkers (huisartsen, specialisten, tandartsen en dierenartsen) in België met betrekking tot hun acceptatie van elektronische betalingen in januari 2018.