Foto: Pixabay

Foto: Pixabay

Eerste gemelde case van pneumocephalus veroorzaakt door vreemd voorwerp in oor van hond

Er werd een MRI van de kop uitgevoerd en de resultaten daarvan kwamen overeen met infectieuze meningoencefalitis en secundaire otogene pneumocephalus.

Otitis is een van de meest voorkomende aandoeningen bij honden. Dit pathologisch proces kan door een groot aantal factoren worden veroorzaakt. Ook de aanwezigheid van predisponerende factoren, zoals allergieën, kan de incidentie verhogen. Bacteriën, gist, parasieten en zelfs vreemde voorwerpen kunnen deze ziekte veroorzaken.

Zo is de aanwezigheid van vreemde voorwerpen één van de oorzaken die tot de grootste complicaties kan leiden, met name perforatie van het trommelvlies.

Onlangs publiceerde een groep Engelse dierenartsen een geval van een abnormale complicatie als gevolg van otitis bij een hond.

Een 3-jarige Maltezer werd op consultatie aangeboden met vestibulaire symptomen die verergerden na het verwijderen van een grasaar uit de rechter uitwendige gehoorgang. Neurologisch onderzoek suggereerde een letsel in de hersenstam.

Er werd een MRI van de kop uitgevoerd en de resultaten daarvan kwamen overeen met infectieuze meningoencefalitis en secundaire pneumocephalus ter hoogte van de rechter otitis media.

Cultuur van de rechter middenooreffusie toonde de aanwezigheid van Staphylococcus epidermidis. Ondanks behandeling werd de hond onder algehele anesthesie geëuthanaseerd vanwege verslechtering van cardiovasculaire en respiratoire parameters.

Met het oog op dit merkwaardige geval, merken de auteurs op dat "pneumocephalus is beschreven bij honden na chirurgie, trauma, meningocele en meningoencephalocele, maar voor zover wij weten is dit het eerste verslag van een otogene pneumocephalus bij een hond".