Eerste Belgisch onderzoek naar ziekte veroorzaakt door longwormen en overgedragen door slakken bij honden

De longworm, een parasiet die enkele jaren geleden nog onbekend was in België, veroorzaakt vandaag steeds meer infecties bij onze honden. Niet zonder risico, want de ziekte tast voornamelijk de luchtwegen aan en kan fataal aflopen zonder correcte diagnose. Op vraag van de business unit Animal Health van Bayer onderzochten prof. Bertrand Losson en dr. Laetitia Lempereur het voorkomen van longwormen in Wallonië.
 
Parasiet vestigt zich in nieuwe regio’s, waaronder België
 
De laatste jaren duikt longwormziekte of angiostrongylose steeds meer op bij honden in België. De aandoening wordt veroorzaakt door een kleine worm, Angiostrongylus vasorum, die overgedragen wordt door opname van naakt- en huisjesslakken en waarschijnlijk ook hun slijm. Prof. Bertrand Losson, hoogleraar diergeneeskunde, infectie- en parasitaire ziektes aan de universiteit van Luik, en dr. Laetitia Lempereur stellen de resultaten voor van het eerste Belgische onderzoek naar longwormziekte.
 
De onderzoekers testten 979 honden in Wallonië, waarvan er 222 de symptomen van longwormziekte vertoonden. Uiteindelijk bleek 8,6% van de honden met symptomen positief op de parasitaire infectie. Daarmee bevestigt de studie de uitbreiding van de longwormziekte naar nieuwe regio’s. De infectie komt momenteel voor in de meeste Europese landen, waaronder onze buurlanden (Frankrijk, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Nederland) en sinds 2013 ook in België.
 
De voorbij twee decennia is de longwormziekte sterk opgerukt in Europa. Enerzijds stijgt het aantal geïnfecteerde honden in landen waar de parasiet leeft, anderzijds komen er nieuwe regio’s bij waar de longworm zich vestigt. Die heropleving is waarschijnlijk te wijten aan de opwarming van het klimaat en een sterkere resistentie van naaktslakken en huisjesslakken tegen de klimatologische omstandigheden. Ook speelt de opmars van de vos in stedelijke gebieden, want vossen worden beschouwd als de belangrijkste gastheer van de longworm. Daarnaast verplaatsen honden zich steeds vaker van het ene land naar het andere – ze gaan met hun baasjes mee op reis.
 
Vossen of slakken in de buurt = risicofactor
 
De aanwezigheid van vossen, naaktslakken en huisjesslakken in de omgeving moet beschouwd worden als een risicofactor voor de longwormziekte. Honden worden meestal geïnfecteerd wanneer ze een naaktslak of huisjesslak eten die besmet is met de larven van de parasiet. Vooral jonge honden worden het vaakst geïnfecteerd (50% van de besmettingen bij honden < 1 jaar), net omdat ze heel speels en nieuwsgierig zijn.
 
De symptomen variëren sterk en kunnen makkelijk verward worden met die van andere aandoeningen. Bovendien ontwikkelen sommige honden nauwelijks symptomen, terwijl andere ernstige letsels krijgen die snel tot de dood kunnen leiden. De meeste honden vertonen problemen van de luchtwegen, zoals hoesten en inspanningsintolerantie. Maar ook bloedingen en neurologische symptomen kunnen voorkomen.
 

Contact :

Bayer : Els Bruyninckx, tel. : +32 474 288 177 - els.bruyninckx@bayer.com