Eerste bewijs van nieuwe overdracht Hepatozoon canis

De resultaten bevestigden dat verticale overdracht een mogelijke route is van H. canis-infectie bij honden.

Hepatozoon canis is een protozoön die wordt overgedragen wordt door orale opname van met H. canis geïnfecteerde Rhipicephalus sanguineus-teken bij honden. Verticale overdracht van H. canis werd slechts één keer beschreven in een Japans onderzoek. Het doel van de nieuwe studie was om de parasitologische status te onderzoeken van de pups van een teefje dat voor de partus positief testte op Hepatozoon spp.

De 4-jarige drachtige teef die uit Italië (Sardinië) in Duitsland werd ingevoerd vertoonde lethargie en tachypnee en testte positief op H. canis (PCR-test). Bij de partus waren er acht puppy's, waarvan er één dood en een andere pup moest gereanimeerd worden. Voor elke hond werden hematologie, buffy coat-analyse en biochemisch onderzoek uitgevoerd. Een EDTA-bloedtest van de zeven overlevende pups en een PCR-test van het beenmerg, de lever, de milt, het vruchtwater en de navelstreng van de doodgeboren pup werden uitgevoerd om de aanwezigheid van Hepatozoon spp. na te gaan. 

De moeder en de zeven overlevende pups testten positief op H. canis (PCR) op dag 62 postpartum. De onderzoekers detecteerden de parasiet bij alle honden via onderzoek van de buffy coat. De hematologische en biochemische resultaten waren licht afwijkend. Bij de doodgeboren pup waren de milt, navelstreng en het vruchtwater positief voor H. canis.

De resultaten bevestigden dat verticale transmissie een mogelijke route is van H. canis-infectie bij honden, de moleculaire detectie van de ziekteverwekker bij de doodgeboren pup toonde dit aan. Bij de zeven overlevende puppy's was verticale transmissie de meest waarschijnlijke besmettingsroute. De auteurs merken echter op dat de potentiële impact van de mate van parasitaire besmetting op de gezondheid van puppy's, evenals de pathogenese ervan, verder onderzocht moeten worden.