Eerste Vlaams distributiecentrum voor dierenbloedbank

Net zoals bij mensen, kan een bloedtransfusie dierenlevens redden. Via de recent opgerichte Animal Blood Bank Benelux kunnen Belgische dierenartsen bloedproducten bestellen, maar tot voor kort was er enkel één distributiecentrum in Luik. Vanaf nu is er ook in Vlaanderen bloed verkrijgbaar en het is de Antwerpse AniCura Dierenartsenpraktijk Plantijn die deze taak op zich nam.

Met een centrale ligging in Antwerpen kan AniCura Dierenartsenpraktijk Plantijn makkelijk dierenklinieken in heel Vlaanderen bedienen. Vlaamse dierenartsen hoeven dus niet langer een eigen bloedvoorraad aan te leggen met het risico dat die vervalt voordat ze hem kunnen inzetten. Ze kunnen voortaan meer vraaggericht werken. Daarnaast is door de kortere afstand en reistijd het gevaar dat het bloed te laat komt in dringende gevallen ook sterk gedaald. 

Verschil tussen leven en dood

“Bloedtransfusies kunnen in heel wat gevallen het verschil maken tussen leven en dood. Ze worden ingezet bij onder andere auto-immuunziekten, bloedarmoede en bloedingen tijden een operatie of na een ongeval. Zo verhogen ze de kans op overleving tot 25% bij dieren die ratten-of muizengif aten en tot 60% bij honden met bloedarmoede veroorzaakt door het eigen immuunsysteem.”, vertelt Thijs De Schuyter, dierenarts-praktijk manager van AniCura Dierenartsenpraktijk Plantijn.

Kattencase

Bij AniCura Dierenkliniek Het Binnenhof in Beerse redden ze onlangs een tweejarige kater met bloedvoorraad van bij Plantijn. “De kat werd door de eigen dierenarts doorgestuurd naar de collega’s van Het Binnenhof nadat uit bloedonderzoek bleek dat het aantal rode bloedcellen heel laag was”, aldus Thijs De Schuyter. “Verder onderzoek toonde aan dat de kat aan bloedarmoede veroorzaakt door het eigen immuunsysteem (immuungemedieerde hemolytische anemie) leed. Dat is heel zeldzaam bij katten. Er werd een behandeling opgestart en bloed gegeven ter ondersteuning van deze behandeling. Zo kreeg Cesar de tijd om tegen de ziekte te vechten. Anders was er 40% kans dat de kat zou overlijden. Ondertussen gaat het beter met kater Cesar en lijkt hij voor de eigenaars al weer helemaal de oude.”

Minder verspilling van donorbloed 

Aangezien bloedproducten een beperkte houdbaarheid hebben, zoeken bloedbanken voortdurend nieuwe donoren om een tekort aan bloed te voorkomen. “Nu er een distributiecentrum dichter in de buurt is, hoeven de Vlaamse AniCura dierenklinieken niet langer elk afzonderlijk een voorraad aan te leggen met het risico dat die vervalt. Zo proberen we bij te dragen aan minder verspilling en tekorten aan donorbloed”, vertelt Thijs De Schuyter. “We zijn nu enkele weken gestart en leverden al bloed aan verschillende AniCura dierenklinieken. Maar ook andere dierenartsen met spoedgevallen kunnen hier terecht. We willen het proces zo snel mogelijk optimaliseren zodat alle Vlaamse dierenartsen hier voor elke patiënt terecht kunnen.”