Enquête voor dierenartsen die reisduiven behandelen

De Universiteit van Luik heeft van het Waalse Gewest, op verzoek van Minister Tellier (dierenwelzijn), de opdracht gekregen een studie uit te voeren over het welzijn van duiven tijdens wedstrijden. 

De onderzoekers willen daarbij nagaan welke invloed de frequentie van de wedstrijden en de trainingsmethoden hebben op het welzijn van de duiven en op de adequate training die zij vóór het sportseizoen moeten krijgen, afhankelijk van hun leeftijd en de af te leggen afstand, met als doel aanbevelingen hieromtrent te kunnen doen.

Alexia Maldague werkt aan dit project als dierenarts, onder toezicht van professor Didier Marlier (dierenarts, DipECZM) en Dr. Ludovic Martinelle (Phd).

In het kader van deze studie hopen zij informatie te verzamelen door middel van een enquête bij dierenartsen die uitsluitend of occasioneel wedstrijdduiven behandelen.

Vul hier de enquête in.