Prof. Bart Broeckx en dierenarts Laura Adant

Prof. Bart Broeckx en dierenarts Laura Adant

Europese primeur aan de UGent: kliniek voor genetische consultaties huisdieren

De nieuwe kliniek voor genetische consultaties op de campus van de UGent, onder leiding van Prof. in de dierengenetica Bart Broeckx, is een Europese primeur. Aan de hand van genetische testen en kennisdeling, helpt de kliniek fokkers, baasjes en dierenartsen betere inzichten te krijgen in de factoren die aan de basis liggen van de gezondheid van individuele katten en honden maar ook van hele populaties, én hun nageslacht.

Om het genetisch profiel van de ‘patiënten’ in kaart te brengen, voeren Prof. Broeckx en zijn team een hele reeks onderzoeken uit, waaronder de meer gebruikelijke tests zoals echografieën, röntgenfoto's en orthopedisch onderzoek. Daarnaast zijn ze ook in staat om gespecialiseerde genetische tests uit te voeren, zoals whole genome/exome sequencing, waarbij (grote delen van) genomen worden geanalyseerd om inzicht te krijgen in onder meer erfelijke ziekten. Na een consultatie bij de kliniek kunnen kwekers en baasjes ook een ‘kweekcertifcaat’ krijgen, waarmee ze kunnen aantonen dat hun dier geschikt is om voor kittens of pups te zorgen. De vraag naar meer genetische inzichten is alvast groot.

Hou ons magazine in de gaten: een uitgebreid artikel over deze kliniek volgt!