Europese autoriteiten erkennen het milieuveiligheidsaspect van diergeneesmiddelen

Het Europees Parlement heeft de inspanningen van de diergezondheidsindustrie benadrukt wat betreft het waarborgen van de milieuveiligheid van diergeneesmiddelen.

De autoriteit nam een ontwerpresolutie aan over een strategische aanpak van geneesmiddelen in het milieu. Het bevat positieve vermeldingen over de sleutelaspecten van het gebruik van diergeneesmiddelen en van hun procedures voor marktvergunning.

Dit komt op een moment dat consumenten steeds meer geïnteresseerd zijn in de veiligheid en duurzaamheid van voedsel, voornamelijk tijdens de COVID-19-pandemie.

AnimalhealthEurope is verheugd over de duidelijke vermelding dat het toelatingsproces voor diergeneesmiddelen een milieuveiligheidsbeoordeling omvat als onderdeel van deze toelating. Deze beoordeling, die sinds het begin van de jaren negentig in Europa wordt toegepast, betekent dat een negatieve beoordeling van de voordelen en risico's voor het milieu de weigering om een diergeneesmiddel toe te staan kan rechtvaardigen.

Milieubescherming werd nog verder versterkt door het nieuwe EU-reglement inzake diergeneesmiddelen, dat begin 2019 in werking is getreden. AnimalhealthEurope ondersteunt ook de hernieuwde basis van deze verordening, opdat lidstaten nationale programma’s kunnen uitwerken en bevorderen om diergeneesmiddelen op een correcte manier te verwijderen. 

De organisatie prees ook de herhaalde erkenning die de diergezondheidssector heeft gekregen voor haar inspanningen om de verkoop van veterinaire antibiotica op te volgen.

Naast deze erkenning ziet de organisatie ook sterke steun van het Parlement voor de Europese inspanningen om vaccinatie te promoten als een maatregel voor ziektepreventie, waardoor de gezondheid van dieren verbetert en de noodzaak om geneesmiddelen te gebruiken wordt verminderd.

Aangezien de Europese Green Deal de hoeksteen is van het volledige EU-beleid dat vooruit wil, is de diergezondheidsindustrie klaar om toekomstige initiatieven op het gebied van de milieu-impact van geneesmiddelen, zowel wetenschappelijk als holistisch van aard, te ondersteunen.