Europese burgers erkennen de voordelen van het gebruik van diergeneesmiddelen

Een enquête toont aan dat men zich steeds meer bewust wordt van de voordelen van het gebruik van diergeneesmiddelen, zowel voor het dierenwelzijn als voor een duurzame voedselproductie.

Een onderzoek in opdracht van AnimalhealthEurope in 8 Europese landen ondervroeg de kennis en meningen van burgers over het gebruik van diergeneesmiddelen voor de behandeling en preventie van ziekten bij gezelschaps- en gebruiksdieren. Enerzijds blijkt uit de resultaten een gebrek aan kennis van de regels voor het gebruik van diergeneesmiddelen en uiten sommige burgers hun bezorgdheid over het gebruik van bepaalde geneesmiddelen. Anderzijds wordt algemeen erkend dat ze zich bewust zijn van de voordelen van het gebruik ervan voor dierenwelzijn en duurzame voedselproductie.

Wat nutsdieren betreft, is de grote meerderheid van de respondenten het eens over het belang van vaccinatie. 69% is het ermee eens dat landbouwhuisdieren regelmatig moeten worden gevaccineerd en 74% is het ermee eens dat ziektepreventie beter is voor productiedieren dan behandeling. Bovendien merkt 61% op dat regelmatige vaccinatie kan helpen de behoefte aan veterinaire antibiotica op boerderijen te verminderen.

Bovendien vindt 61% dat diergeneesmiddelen een positief effect hebben op het welzijn van landbouwhuisdieren, 68% is van mening dat vaccinatie van nutsdieren de overdracht van ziekten op de mens helpt voorkomen, 77% vindt dat gezonde productiedieren fokkers in staat stellen om op een duurzame manier voedsel te produceren en te verstrekken en 80% geeft aan dat gezonde landbouwhuisdieren producten van betere kwaliteit zullen produceren.

Als het om huisdieren gaat, wordt preventieve zorg ook als belangrijk erkend: 76% van de respondenten is het ermee eens dat huisdieren regelmatig moeten worden ingeënt, 78% vindt dat huisdieren regelmatig (minimaal één keer per jaar) door een dierenarts zouden moeten worden gezien en 80% vindt het belangrijk om regelmatig vlooien- en tekenpreventie te gebruiken wanneer je een gezelschapsdier hebt. 

Er werd echter een gebrek aan kennis over de regels en voorschriften voor het gebruik van diergeneesmiddelen vastgesteld en 40% van de respondenten was van mening dat biologische boerderijen geen veterinaire antibiotica mogen gebruiken. 59% weet niet dat het gebruik van hormonen als groeibevorderaars bij rundvee niet meer is toegestaan in Europa en 62% weet niet dat het gebruik van veterinaire antibiotica als groeibevorderaars bij rundvee niet meer is toegestaan.

Met betrekking tot de resultaten van het onderzoek legt Roxane Feller, secretaris-generaal van AnimalhealthEurope, uit dat “het besef van de vele voordelen bemoedigend is, aangezien we, samen met onze leden, veel moeite hebben gedaan om te communiceren over de positieve bijdragen van diergeneeskundige middelen en de rol van gezonde dieren in een duurzame toekomst voor Europa. We zijn ook blij om vast te stellen dat 74% van de ondervraagden zei dat ze vinden dat fokkers geven om de gezondheid en het welzijn van hun dieren. Verontrustend is het gebrek aan kennis van de gebruiksregels, vooral rond antibiotica, omdat dit vaak leidt tot verkeerde informatie die de standpunten en meningen van mensen doordringt, evenals de actualiteit of verslagen. Onze branche zal ernaar streven om de komende maanden en jaren meer en beter over deze onderwerpen te communiceren. "