Evidensia, de nieuwste vorm van samenwerken

Of hoe concullega’s naaste collega’s worden.
U heeft er ongetwijfeld van gehoord: de nieuwe, innovatieve samenwerkingsvorm waarbij dierenartsenpraktijken tot een keten gaan behoren. Hoewel structuren als Anicura, Dierenartsengroep Nederland en Evidensia op het Europese continent al een prominente plek hebben verworven, is een aansluiting bij een keten in België nog een vrij nieuw gegeven. Onze focus gaat in dit dossier uit naar Evidensia, de overkoepelende structuur die zichzelf liever ‘groep’ dan ‘keten’ noemt en onlangs in België de spits afbeet. Naast een schets van de werking van deze groep, kijken we mee over de schouder van enkele clinical directors van Evidensia Nederland.