Gebruik van Oxyglobin® bij de behandeling van een kat na intoxicatie met anticoagulantia

Intoxicatie met anticoagulantia is een vaak voorkomend spoedgeval in de dierenartsenpraktijk. De klinische symptomen ontwikkelen meer dan 36 tot 72 uur7 na opname en kunnen in de beginfase atypisch zijn (lethargie, anorexie) maar vaak zijn ze veel ernstiger. Ernstige symptomen wijzen ofwel op een stoornis in de secundaire hemostase (hematomen, uitwendige bloedingen of bloedingen in lichaamsholten) of hypovolemie (bleke mucosae en tachycardie) of hypoxemie (dyspnee of tachypnee). Zonder behandeling leidt deze aandoening snel tot shock en sterfte van het dier. Intoxicatie door anticoagulantia komt vaak voor bij honden maar is zeldzamer bij katten.