Pixabay

Pixabay

Genetische test voor een dodelijke hemorragische aandoening bij honden

Late postoperatieve bloedingen werden voor het eerst opgemerkt bij Spaanse windhonden maar treden ook op ook bij Schotse en Ierse windhonden.

Een nieuwe genetische test maakt het mogelijk om honden die een verhoogd risico lopen op een mogelijk dodelijke aandoening, te identificeren. De aandoening wordt gekenmerkt door overmatig bloeden en het optreden van echymosen in de uren en dagen na een chirurgische ingreep.

Een groep onderzoekers van de universiteit van Washington (WSU) ontwikkelde de Depoghen™ test na een studie waarin Schotse windhinden werden onderzocht waarbij een gen werd geïdentificeerd dat geassocieerd is met een aandoening optreedt die gekend is onder de naam late postoperatieve bloedingen (DEPOH). De dragers van het gemuteerde DEPOH gen lopen een veel groter risico op deze aandoening.

« Honden die drager zijn van de DEPOH mutatie lopen een veel groter risico om deze mutatie te ontwikkelen na een chirurgische ingreep » verklaart Michael Court, auteur van de studie. « De Depoghen™ test maakt het mogelijk om late postoperatieve bloedingen te voorkomen door het toedienen van antifibrinolytica voor de chirurgische ingreep aan honden die positief testten. »

Late postoperatieve bloedingen werden voor het eerst opgemerkt bij Spaanse windhonden maar werden ook opgemerkt bij andere soorten zoals Schotse en Ierse windhonden. Na identificatie van het DEPOH gen controleerden de onderzoekers de DNA bank voor gezelschapsdieren in Washington en zagen ze de mutatie ook bij Italiaanse windhonden en Saluki’s, alsook bij andere populaire rassen zoals Golden Retrievers en Border Collies.

Michael Court is dierenarts en professor farmacologie en genomica aan het WSU College of Veterinary Medicine and individualized Medicine Program en hij bevestigt dat de late postoperatieve bloedingen gewoonlijk optreden één tot vier dagen na een belangrijke chirurgische ingreep wanneer bloedstolsels te vroeg beginnen ontbinden door een proces genaamd hyperfibrinolyse. Dit kan variëren van kleine echymosen tot mogelijk dodelijke bloedingen.

« Tijdens een chirurgische ingreep zorgen stollingsfactoren dat bloedingen stelpen maar deze stolsels mogen natuurlijk niet voor altijd aanwezig blijven . Normaal zorgt het lichaam voor afbraak van de stolsels bij genezing van het weefsel en dit proces duurt gewoonlijk enkele dagen of weken. Bij honden die het gemuteerde gen dragen gebeurt dit proces al na één tot twee dagen « aldus Michael Court.

Niettegenstaande late postoperatieve bloedingen kunnen vermeden worden door het toedienen van medicatie voor de ingreep is een blinde behandeling duur en kan deze ongewenste reacties veroorzaken.

Deze nieuwe test is beschikbaar via de WSU en laat toe gezelschapsdieren voor niet dringende chirurgische ingrepen  te controleren op dit gen zodat het mogelijk is indien nodig een preventieve behandeling in te stellen. M. Court hoopt dat de test deel zal gaan uitmaken van gewone gezondheidspanels die gebruikt worden voor het opsporen van tal van aandoeningen bij pups en honden in het algemeen.

Professor Court begon zijn onderzoek nadat hij werd benaderd door de Scottisch Deerhound Clubof America en John Dillberger die voorzitter is van het gezondheids- en genetisch comité van de club. De club zorgde voor financiële ondersteuning , DNA monsters en patiëntendossiers. Court deed beroep op Holly Neibergs, professor aan het College voor landbouwwetenschapen en natuurlijke hulpbronnen van het WSU en experte dierlijke genomica.

Het team evalueerde 269 Schotse windhonden en gebruikte een associatieanalyse op genoomschaal om één bepaalde regio op chromosoom 9 te identificeren. Hierop bevinden zich 40 kandidaat-genen. Er werd een nieuwe selectie van kandidaat-genen gemaakt en enkel het DEPOH gen werd geïdentificeerd als rechtstreeks verantwoordelijk voor de fysiopathologie van de aandoening.

John Dillberger, die al meer dan dertig jaar fokt met Schotse windhonden, en Michael Court verklaarden dat de studie en de test die uit de studie resulteerde een mooi voorbeeld zijn van een project waarbij een universitaire instelling en een rasvereniging voor honden samenwerken met een positieve impact op zowel de honden als hun baasjes. DE WSU heeft een octrooi aangevraagd op de Depoghen™ test waarbij Court, Dillberger en de Scottish Deerhond Club of America worden vermeld als mede-uitvinder.

« Voortaan kunnen eigenaars hun honden op elk moment in hun leven laten testen om te zien of ze risico lopen », aldus Dillberger. « Als de dieren tot de risicogroep behoren dan kan de chirurg vooraf op de hoogte worden gebracht en zich navenant voorbereiden. Op deze manier worden dierenlevens gered. »