Geval van typhose bij professioneel pluimvee

Dit najaar stelde DGZ bij autopsie van professioneel pluimvee letsels vast die indicatief zijn voor een besmetting met Salmonella Gallinarum/Pullorum (typhose/pullorose). De toom van 45 weken oud vertoonde een verhoogde sterfte, lusteloosheid, een gedaalde voeropname en een legdaling van 40%. Salmonella Gallinarum/Pullorum - een aangifteplichtige ziekte - is sterk pathogeen en kan lang overleven in ingedroogde mest en omgeving. Extra aandacht voor reiniging en ontsmetting na ruiming van de dieren en preventie van verspreiding van de ziekte naar de rest van de pluimveesector is dan ook noodzakelijk.