Gezocht: dierenartsen voor enquête over FIP

Via dit onderzoek, in het kader van een bachelorproef aan Odisee Hogeschool, wordt kennis verzameld over FIP in Vlaanderen, een onderwerp waar dieren en dierenartsen baat bij hebben.

Studente Annelies Vanwelden (Agro- & Biotechnologie, afstudeerrichting Dierenzorg aan Odisee Hogeschool) roept dierenartsen op om mee te helpen aan haar onderzoek omtrent Feline Infectieuze Peritonitis (FIP). Met dit onderzoek streeft zij ernaar om, in het kader van haar bachelorproef, zicht te krijgen op hoe vaak FIP effectief voorkomt in Vlaanderen en bij welke katten. Daarnaast peilt ze naar hoe dierenartsen de diagnose stellen.

Om de enquête in te vullen, klik hier.