GEZOCHT: honden met melkkliergezwellen

Gezwellen van de melkklier kunnen neoplastisch, cysteus, inflammatoir en/of
infectieus zijn. Meest voorkomend zijn melkliertumoren, vooral intacte teven van
middelbare tot hoge leeftijd zijn aangetast. Ongeveer 50% van alle tumoren bij
honden bevinden zich in de melkklier, de helft hiervan is kwaadaardig. De
differentiatie tussen goed- en kwaadaardig is belangrijk voor de behandeling en de
prognose.

Het stellen van een diagnose is niet moeilijk. Bij het klinisch onderzoek wordt grote
aandacht besteed aan de palpatie van lymfeknopen en melkklieren waarbij
knobbeltjes te voelen zijn onder de huid ter hoogte van de tepels. Hoewel, aan de
buitenkant kan niet vastgesteld worden of het om een goedaardig of kwaadaardig
gezwel gaan. Verder onderzoek bestaat uit fijne naald aspiraten, radiografie,
echografie, bloed– en urineonderzoek. Een definitieve diagnose stelt men aan de
hand van histopathologie.

Het doel van onze studie is om na te gaan of de differentiatie tussen goedaardige en
kwaadaardige letsels ter hoogte van de melkklieren kan gemaakt worden door
middel van contrast echografie. Voorgaande studies in andere organen leverden
positieve resultaten op wat betreft de differentiatie goed- versus kwaadaardigegezwellen.

Contrast echografie is een recente techniek waarbij microscopisch kleine
luchtbelletjes intraveneus worden ingespoten voor de evaluatie van bloedvaten op
capillair niveau. De doorbloeding kan 'live' gevolgd worden via echografie. Dit komt
omdat de geluidsgolven weerkaatst door de resonerende luchtbelletjes worden
gefilterd van die van de omgevende weefsels. Toediening van echografisch contrast
maakt bijgevolg een nauwkeurige evaluatie van de bloedvloei en weefselperfusie
mogelijk, waardoor de aard van het afwijkende weefsel beter bestudeerd kan
worden. Contrast echografie is niet-invasief, relatief eenvoudig uit te voeren en
bovendien bijzonder veilig. Een recente studie bij 411 honden en 77 katten (11
klinieken) waarbij contrast echografie werd uitgevoerd, heeft aangetoond dat deze
procedure veilig is.

De vakgroepen Medische Beeldvorming van de Huisdieren en Geneeskunde en
Klinische Biologie van de Kleine Huisdieren van de Universiteit Gent zijn op zoek
naar honden met melkkliergezwellen. Alle honden met melkkliergezwellen die nadien
chirurgie ondergaan en waarbij het weefsel histopathologisch onderzocht wordt,
komen in aanmerking. Van deze dieren wordt een echografie, kleurendoppler en
contrast echografie uitgevoerd van het melkkliergezwel. De kosten van deze
onderzoeken worden door de vakgroepen gedragen en als dank voor de deelname
aan de studie wordt er een gratis echografisch onderzoek van het abdomen
aangeboden.

Voor meer informatie of voor het aanbrengen van patiënten wordt u vriendelijk
verzocht contact op te nemen met Prof. Dr. K. Vanderperren
(Katrien.vanderperren@ugent.be) of Prof. Dr. H. de Rooster
(hilde.derooster@ugent.be).