Gezocht: renpaarden met acute letsels

De Vakgroep morfologie-pathologie van de faculteit diergeneeskunde in Luik voert in samenwerking met de universitaite dierenkliniek en in het kader van een doctoraatsthesis een klinische studie naar het gebruik van mesenchymale stamcellen voor de behandeling van tendinopathie bij paarden. Ze zijn op zoek naar renpaarden met acute letsels van de oppervlakkige buigpees om deze studie zoveel mogelijk te standaardiseren.
 
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Marine Levoz (DMV), tel 04/366 40 82 of Marine.levoz@uliege.be