Gezocht: zelfstandige dierenartsen voor toezicht op dierenwelzijn in Vlaamse slachthuizen

De dienst Dierenwelzijn van de Vlaamse overheid is op zoek naar zelfstandige dierenartsen voor toezicht op het dierenwelzijn in de Vlaamse slachthuizen.

Taken

Je kijkt toe op het respect voor het welzijn van de dieren die aangeboden worden in het slachthuis. Dat betekent dat je toezicht houdt op:
- de geschiktheid voor transport van de aangevoerde dieren, de beladingsdichtheid
- het uitladen, drijven, behandelen, onderbrengen, fixeren, bedwelmen en laten verbloeden van de dieren 
- de inrichting en de uitrusting van de slachthuizen 
- de bekwaamheid van de functionaris voor het dierenwelzijn en het personeel dat er werkt

Alleen dierenartsen die erkend zijn door de Vlaamse minister van Dierenwelzijn mogen deze taken in de Vlaamse slachthuizen uitvoeren.

 

Voorwaarden voor de erkenning 

1. ingeschreven zijn bij de Orde der Dierenartsen
2. niet veroordeeld zijn voor beroepsgebonden feiten die correctioneel strafbaar zijn
3. niet veroordeeld zijn voor onwettig gebruik van stoffen met farmacologische werking
4. in de vijf jaar voorafgaand aan de kandidaatstelling niet meer dan drie maanden geschorst zijn door de Orde der Dierenartsen 
5. met het oog op de uitvoering van de opdrachten aangesloten zijn bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen
6. voldoende verzekerd zijn voor burgerlijke aansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid.


Verloning van de controletaken

Het honorarium voor controletaken bedraagt 49,126 euro per uur, exclusief btw, en wordt verhoogd met 50%, exclusief btw, voor de controletaken die de dierenarts tijdens de nacht en het weekend verricht. Verplaatsingen tot 20 kilometer per dag zijn in het honorarium inbegrepen. De dienst vergoedt het gedeelte van de verplaatsingen van meer dan 20 kilometer per dag conform het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006. De kilometervergoeding bedraagt op dit moment 0,3653 euro per kilometer.

 

Locatie van de controletaken

Dierenartsen kunnen worden ingezet in verschillende slachthuizen. De toewijzing van de taken gebeurt aan de hand van een planning die rekening houdt met de afstand tussen woonplaats en slachthuis, de relevante ervaring en het aantal beschikbare erkende dierenartsen.

 

Kandidaatstelling

Op www.omgevingvlaanderen.be/dierenwelzijn vind je het aanvraagformulier. Je stuurt het ingevulde aanvraagformulier, ondertekend op erewoord, terug naar de dienst Dierenwelzijn van de Vlaamse overheid. Kandidaten die voldoen aan de voorwaarden worden door de Vlaamse minister van dierenwelzijn erkend binnen de twee maanden na ontvangst van de volledige en ontvankelijke aanvraag.