Gezond ouder worden bij honden bevorderen door middel van revalidatie

Het begrip "gezond ouder worden" is in de humane geneeskunde ontstaan om leeftijdsgebonden veranderingen te verzachten. Het concept breidt zich ook in de diergeneeskunde verder uit.

Honden gaan om verschillende redenen naar een revalidatiecentrum: bij opvallende vermindering van de beweeglijkheid thuis, voor postoperatieve fysiotherapie of bij vermindering van mobiliteit die door een andere dierenarts werd vastgesteld.

Dankzij de vooruitgang van de diergeneeskundige zorg maken geriatrische dieren een groot percentage van de gezelschapsdierenpopulatie uit, met een aantal dat elk jaar toeneemt. 

Bovendien kan een groot percentage van de veterinaire patiënten met bewegingsbeperkingen grotendeels als geriatrisch worden ingedeeld, of in de laatste fase van hun geschatte levensverwachting. 

Omdat mobiliteit samenhangt met levenskwaliteit, met name in de laatste levensjaren van ouder wordende honden, hebben dierenartsen een publicatie opgesteld met als hoofddoel het optimaliseren van de gezondheid van geriatrische honden en het bevorderen van betere functionele beweging bij deze dieren.

Een gekwalificeerde revalidatiedierenarts kan zijn of haar achtergrond gebruiken om - in deze geriatrische groep - de beperkingen die het dagelijkse leven en de levenskwaliteit van de honden beïnvloeden in kaart te brengen, zodat hij of zij de juiste prognoses, behandelingsdoelen en maatregelen kan treffen voor betere resultaten.

In de humane geneeskunde is het begrip "optimaal ouder worden" of "gezond ouder worden" ontstaan als een concept tegen de onvermijdelijke nadelige veranderingen die met het ouder worden gepaard gaan, zodat deze op de verschillende niveaus van lichamelijke, mentale, emotionele en sociale gezondheid tot een minimum beperkt of vermeden kunnen worden. 

Op diergeneeskundig gebied "kunnen zowel milieu als genetica de veroudering beïnvloeden. Daarom blijft het identificeren en verbeteren van omgevingsfactoren die we kunnen controleren een sleutelelement in het optimaliseren van veroudering", aldus de deskundigen.

ZWAARLIJVIGHEID EN SEDENTAIR LEVEN 

Het diagnosticeren en behandelen van leeftijdsgebonden ziekten, die vaak voorkomen bij oudere bevolkingsgroepen, kan de levenskwaliteit verbeteren en heeft vaak direct of indirect invloed op de mobiliteit. De auteurs noemen zwaarlijvigheid en een zittende levensstijl als oorzaken van leeftijdsgebonden ziekten, zowel bij mensen als bij honden.

Keuzes voor een gezonde levensstijl op vlak van goede voeding en gerichte lichaamsbeweging "spelen dan ook een sleutelrol bij het terugdringen van deze morbiditeit en het verbeteren van het verouderingsproces. 

Zij vinden het ook belangrijk dat "doeltreffendere fysiotherapeutische plannen worden opgesteld om disfunctie en invaliditeit tegen te gaan". Een voorbeeld: een hond met de ziekte van Cushing kan lijden aan verlies van spiermassa, verminderd uithoudingsvermogen en degeneratie van ligamenteuze- en peesstructuren als onderdeel van de ziekte, die alle bewegingen beïnvloedt.

"Wij vinden dat een alomvattende beoordeling van geriatrische hondenpatiënten de identificatie van alle variabelen moet omvatten die van invloed zijn op de gezondheidstoestand, de diagnose van ziekten die gelinkt zijn aan het ouder worden en de typering van beperkingen met gestandaardiseerde methoden. Alleen door dit proces kunnen we een alomvattende en redelijke visie op het verouderingsproces van de hond ontwikkelen," leggen zij uit. 

Voorts betreuren zij dat "het op veterinair gebied ontbreekt aan gestandaardiseerde scoringsystemen om een groeiende populatie van geriatrische hondenpatiënten beter te kunnen beoordelen en behandelen. Omdat geriatrische honden vaak kampen met mobiliteitsproblemen die verband houden met ziekte of het verouderingsproces, hebben zij nood aan uitgebreide revalidatiezorg om hun gezondheid te optimaliseren." 

Daarom dringen zij erop aan "de beschikbare literatuur te bestuderen om een basis te bieden voor geriatrische evaluatie, het stellen van doelen en follow-up, en een toetsbaar kader voor te stellen voor geriatrische functionele scoring. We hopen dat dit overzicht ideeën zal aanwakkeren voor specifiek revalidatieonderzoek in de geriatrie bij honden."