Giardiose

De parasiet

Giardia lamblia, intestinalis of duodenalis is één en dezelfde parasiet. Het is een protozoaire flagellaat die wijd verspreid voorkomt zowel in de humane geneeskunde als in de diergeneeskunde en waarvan de epidemiologie sterk aansluit bij deze van Cryptosporidium.