Handboek Uiergezondheid Rund

Op vrijdag 20 oktober 2017 werd het gloednieuwe "Handboek Uiergezondheid Rund" van Theo Lam en Sarne De Vliegher officieel voorgesteld in Boerderij 't Dommeltje in Boxtel. Een goed gekozen locatie want 't Dommeltje is op de eerste plaats een werkend melkveebedrijf,  met als extraatje een restaurant en een grote ruimte die gebruikt kan worden als feestzaal of vergaderruimte. Ja, 't Dommeltje is ongetwijfeld de gezelligste boerderij van Noord-Brabant.

 

De auteurs van dit boek vertegenwoordigen het crème de la crème van het wetenschappelijk onderzoek naar uiergezondheid en mastitis, niet alleen in de Lage Landen, maar ook op wereldniveau. Theo Lam is hoogleraar aan de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht, waar hij Mastitismanagement en melkkwaliteit bij het rund doceert. Daarnaast is hij ook manager Research & Development bij de Gezondheidsheidsdienst voor Dieren (GD). Sarne De Vliegher is hoogleraar Praktijkmanagement aan de faculteit Diergeneeskunde in Merelbeke, en hoofd van het wereldvermaarde "M-team".

 

Uiteraard hebben de auteurs dit boek niet alleen geschreven: zij deden dat in samenwerking met een aantal specialisten, die elk vanuit hun eigen vakgebied bijdragen aan de kennis en de inzichten die in dit boek beschreven worden. Het handboek telt tweeëntwintig hoofdstukken, opgedeeld in vijf secties, en besteedt uitgebreid aandacht aan alle aspecten van mastitis en uiergezondheid, gaande van de anatomie en de fysiologie van de uier, over microbiologie en antibiotica, tot management en bedrijfsadvisering.

 

Beide auteurs eerden hun respectievelijke mentors, Professor Emeritus Arie Brand (Universiteit Utrecht) en Professor Emeritus Aart de Kruif (UGent), met een eerste exemplaar van het boek.

 

Dat mastitis een belangrijk onderwerp in de melkveehouderij was, is en blijft, werd extra in de verf gezet door de vier gastsprekers, die ieder vanuit een aparte invalshoek het belang van een goede uiergezondheid bij het rund mochten belichten. Professor Ynte Schukken, algemeen directeur van de Gezondheidsdienst voor Dieren en hoogleraar aan Wageningen University (WUR) en aan de faculteit Diergeneeskunde te Utrecht, deed dat vanuit het standpunt van de wetenschap. Guy Vandepoel, bestuurslid van de Boerenbond en voorzitter van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM), mocht de visie van de veehouders en de zuivelindustrie verwoorden. Dr. Johan Van den Branden, regionaal directeur bij Zoetis Benelux en voorzitter van de afdeling Animal Health binnen Pharma.be, de Algemene Vereniging van de (Belgische) Geneesmiddelenindustrie, lichtte het perspectief van de farmaceutische industrie toe. Merel Langelaar, huidig voorzitter van de KNMvD (Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde), sprak namens de dierenartsen en zij maakte van de gelegenheid gebruik om te benadrukken dat uiergezondheid en melkkwaliteit de dierenarts absoluut op het lijf geschreven zijn en dat melk bovendien zowat de perfecte incarnatie is van de vier facetten van de verantwoordelijkheid van een dierenarts: in melk komen diergezondheid, dierenwelzijn, volksgezondheid en voedselveiligheid netjes samen.

 

Het boek is te koop vanaf januari 2018

www.handboekuiergezondheidrund.be

www.handboekuiergezondheidrund.nl