Herinnering: Europese verordening 2019/6 over diergeneeskundige middelen

De nieuwe diergeneesmiddelenwetgeving zal van kracht worden op 28 januari 2022 in alle landen van de EU. Ze versterkt de veterinaire controle en moedigt voortaan voorzichtig en verantwoord gebruik van antiobiotica aan. Wat gaat er veranderen?

  • Een recept voor diergeneesmiddelen kan enkel, en slechts na klinisch onderzoek, door een dierenarts uitgegeven worden (er zijn uitzonderingen) en zal binnen de hele EU geldig zijn. De hoeveelheid op het voorschrift mag niet meer zijn dan noodzakelijk is voor de behandeling.

 (Verordering 2019/6 art. 105) 

 

  • Het cascadesysteem zal flexibeler worden en het importeren van diergeneeskundige middelen van een andere EU-lidstaat zal gemakkelijker worden. In sommige gevallen kunnen geneesmiddelen van derde landen ook gebruikt worden. Voor de toepassing van antibiotica zijn restricties mogelijk.

 (Verordering 2019/6 art. 112-115)

 

  • Er komt een centrale database van de EU met alle geregistreerde diergeneesmiddelen en met een gemakkelijke toegang voor alle dierenartsen. De gegevens over farmacovigilantie, waarbij bijwerkingen geregistreerd worden, zullen toegankelijk worden voor alle dierenartsen en er melding van maken zal ook gemakkelijker worden.

(Verordering 2019/6 art. 55, 56, 74.)

 

  • De online verkoop van diergeneesmiddelen is alleen toegestaan voor medicatie zonder voorschrift. Iedere lidstaat kan deze beslissing ongedaan maken, maar enkel voor het eigen grondgebied. Legale online apotheken moeten gemonitord worden en gecertificeerd worden met een gemeenschappelijk EU logo.

(Verordering 2019/6 art. 104)

 

  • In de strijd tegen antibioticaresisentie kan het gebruik van bepaalde belangrijke antibiotica beperkt of verboden worden bij dieren.  De Europese Commissie zal er een lijst van opmaken. Preventief antibioticagebruik is enkel toegelaten in uitzonderlijke omstandigheden. Daarnaast zijn er ook beperkingen voor metaphylactisch gebruik van antibiotica. 

(Verordering 2019/6 art. 36, 107)

 

  • Monitoringsystemen voor antibioticagebruik in de veehouderij en nationale antibioticacontrole worden verplicht. Het zal verboden zijn om te adverteren voor voorschriftplichtige diergeneesmiddelen in de reguliere pers. Lidstaten kunnen echter wel advertenties over vaccins toestaan in de landbouwpers. 

(Verordering 2019/6 art. 57,120)

 

  • Voor gemedicineerd diervoer is een voorschrift van een dierenarts nodig. Het voorschrift mag maar twee weken geldig zijn en de voeding mag niet meer dan één antimicrobiële stof bevatten. Preventief antiobioticagebruik is niet toegelaten, metaphylactisch gebruik is alleen onder bepaalde voorwaarden toegestaan.

(Verordering 2019/6 art. 105, 109. Verordering 2019/4 art. 16)

 

  • Geïmporteerde dieren en dierlijke producten uit derde landen moeten voldoen aan het verbod op groeibevorderende antimicrobiële stoffen en het verbod op antibiotica voor uitsluitend menselijk gebruik. 

(Verordering 2019/6 art. 118)

 

Bron: fve.org