Het Internet der Dingen en dierengezondheid

De digitale technologie, meer specifiek het Internet der Dingen, maakt voortaan integraal deel uit van het moderne leven in Europa.

De verbinding tussen systemen en randapparatuur laat ons toe om vanop afstand verschillende aspecten van ons leven te controleren (temperatuur, verlichting, alarm, elektrische apparaten in ons huis, onze auto, …).

Landbouwers, veehouders, dierenartsen en huisdiereigenaren beschikken al over technologieën die hen toestaan om de productie en gezondheid van hun dieren te bewaken en controleren, net als een waaier aan andere hulpmiddelen die erop gericht zijn hun werk te vergemakkelijken.

De toepassing van mobiele technologie en big data maakt het voor boeren ook mogelijk om hun productiviteit massaal te verbeteren. Het gebruik van technologie in de landbouw is, onder meer dankzij het geautomatiseerde beheer van serres, autonome tractors en drones, dan ook een veel gebruikte praktijk geworden in een heel aantal ontwikkelde landen. 

Ook bij het beheer van productiedieren wordt er meer en meer ingezet op digitale technologie. Zo kunnen de dieren permanent individueel gevolgd worden, waardoor het mogelijk wordt om in real timehun gezondheidstoestand te observeren, maar ook de eventuele problematische resultaten van toegediende behandelingen in de gaten te houden. Zo wordt de veeteler verwittigd als een koe zich abnormaal gedraagt, niet eet zoals ze zou moeten, tochtig is of op het punt staat om te kalven. 

Bij runderen en varkens kunnen luchtwegaandoeningen vroegtijdig worden opgespoord door monitoren die veranderingen in hun ademfrequentie opvolgen.

Gelijkaardige systemen bestaan er voor eigenaren van huisdieren. Deze systemen laten de eigenaars toe hun dieren te observeren terwijl ze aan het werk zijn. Zo kunnen ze niet alleen hun dier zien, maar ook met hem praten en hem voederen dankzij apparaten die op een smartphone of laptop zijn aangesloten.

De evolutie van het Internet der Dingen zorgt ervoor dat bedrijven die niet betrokken waren bij de dierenverzorgingssector daar nu wel in geïnteresseerd zijn en er steeds meer connectiviteitsvoorwerpen aanbieden, vooral die die bedoeld zijn voor de eigenaren van huisdieren.

Daarnaast zien we ook dat farmaceutische firma’s hun traditionele bezorgingsmodel van preventie- en behandelingsproducten aanpassen en samenwerken met - of zelfs overkopen van- bedrijven die gespecialiseerd zijn in digitale technologie en aanvankelijk niet noodzakelijk actief waren in de diergezondheidssector.

 

Bron : Animal Pharm