Het Nationaal Buiatrie Congres 2017

Het Nationaal Buiatrie Congres 2017 vond plaats op 2 december jongstleden in het prachtige Leuvense gebouw Institute for Ireland in Europe. Het congres werd georganiseerd door Neoanimalia samen met de Vlaamse Vereniging voor Buiatrie, de Société Belge Francophone de Buiatrie en Boehringer Ingelheim. Er waren 77 deelnemers.