Het PupWelfare Project heeft onze hulp nodig!

Wat is het PupWelfare project?

Het PupWelfare Project is een uniek project dat onderzoekt hoe het zit met het welzijn van de pups in België. Het is een samenwerking tussen de faculteiten Diergeneeskunde van Luik, Namen en Gent die kadert in de doctoraatsverhandeling van Pierre-Alexandre Dendoncker. Het project loopt over een periode van 4 jaar, van 2014 tot 2018.

Waarom het PupWelfare project?
Ieder jaar worden er in ons land zo'n honderdvijftigduizend nieuwe honden geregistreerd en men schat dat het totale aantal honden dat in België als huisdier gehouden wordt ergens in de buurt van anderhalf miljoen ligt; ongeveer twintig procent van de Belgische gezinnen zou een hond hebben. De afkomst van deze honden is heel divers: ze kunnen geadopteerd zijn uit asielen en opvangcentra, of ze zijn afkomstig van een kweker. Dat kan een hobbykweker zijn, of een occasionele kweker, maar ook een professionele kweker of zelfs een kweker-handelaar. Daarnaast bestaat er ook nog een groep honden, jong en oud, die legaal ingevoerd worden uit het buitenland.

Doelstelling van PupWelfare project?
Alle aspecten van het kweken van honden onder de loep nemen en in kaart brengen. Een totaalaanpak, die een beroep doet op alle betrokken deelgroepen – kwekers, eigenaars en dierenartsen – om een zo volledig mogelijk beeld op te bouwen en die uiteindelijk moet leiden tot de ontwikkeling van een online tool voor fokkers om de gezondheid, de verzorging en het welzijn van hun pups te verbeteren.

Hoe wil PupWelfare dat verwezenlijken?
In de eerste fase wordt er een beroep gedaan op de eerstelijnsdierenartsen: van hen wordt gevraagd dat ze een online training volgen waarna ze de gezondheid en het gedrag van elke nieuwe pup in hun praktijk evalueren. Tegelijkertijd wordt er aan de eigenaars van deze pups gevraagd een vragenlijst in te vullen. Dierenartsen die meewerken aan deze fase krijgen een opleiding over het protocol, alsook een financiële vergoeding voor hun medewerking. Door de bevindingen van de dierenarts te combineren met de informatie van de eigenaars hopen de onderzoekers een beter inzicht te krijgen in het verband tussen gezondheid, gedrag en oorsprong van de pups.

Daarna, in de tweede fase, verschuift de focus van het onderzoek naar de hondenkwekers. Bedoeling van de tweede fase is om door een combinatie van bedrijfsbezoeken en bevragingen zoveel mogelijk informatie te verzamelen bij de verschillende categorieën van fokkers om op die manier mogelijke risicofactoren voor gezondheid, hygiëne en gedrag, en hun potentiële impact hierop te identificeren.

Met al die informatie, zowel van de dierenartsen als van de kwekers, hopen de onderzoekers een betere kijk te krijgen op de invloed van de fokomgeving op de gezondheid, het gedrag en het welzijn van pups.

Maar...
Halverwege het project blijkt dat de eerste fase ervan geen echt groot succes is: het aantal dierenartsen dat zijn medewerking verleent is erg klein en de resultaten zijn tot nog toe erg pover. Dat komt vooral omdat de overgrote meerderheid van de dierenartsen niet eens weet dat dit project bestaat en dat wordt bemoeilijkt door de privacywet, die niet toestaat dat het onderzoeksteam toegang krijgt tot de e-mailadressen van de Belgische dierenartsen.

Hoe lossen we dat op?
Simpel: geïnteresseerde dierenartsen worden verzocht zo snel mogelijk contact op te nemen met het PupWelfare project via info@pupwelfare.be of via de PupWelfare website.

www.pupwelfare.be