Honden met schildklierkanker gezocht

Voor het doctoraatsonderzoek Optimalisatie van de behandeling van schildklierkanker bij honden aan de Faculteit Diergeneeskunde (UGent) is Stephanie Scheemaeker, samen met haar promoteren professor Sylvie Daminet en Dr. Kathelijne Peremans, op zoek naar honden met schildklierkanker. Aangezien het om een zeldzame aandoening gaat, betekent elke hond met schildklierkanker een grote meerwaarde voor de studie en bijgevolg elke toekomstige hond met schildklierkanker.

Hoe kan je helpen?

Als je een hond hebt verdacht voor of gediagnostiseerd met schildklierkanker, kan je contact opnemen met Stephanie Scheemaeker. Belangrijk is dat de hond nog niet behandeld is. Na onderling overleg is de eigenaar altijd welkom voor een gratis consultatie ter bespreking en/of uitvoering van de diagnose en behandeling van de schildklierkanker. Terzelfdertijd wordt geëvalueerd en besproken of de hond kan en wil deelnemen aan hun lopend onderzoek. Het onderzoek omvat geen behandeling en neemt maximum 2 weken tijd in beslag. De hond kan dus zeker voor de behandeling en verdere opvolging bij de eigen dierenarts terecht.

Deelname aan de studie kent vele voordelen, waaronder financiële voordelen (vb. kosteloze consultatie op interne geneeskunde en kosteloze scintigrafische scans), een persoonlijke opvolging van de hond, één op één communicatie met de dierenarts, enz.).

Voor meer info kan je altijd mailen of kan je terecht op deze website waar je meer details vindt over het verloop en de inhoud van de lopende studies.