Foto: Pixabay

Foto: Pixabay

Huidaandoeningen bij honden veroorzaken ernstige systemische effecten

Onderzoekers hebben aangetoond hoe immuungemedieerde huidziekten systemische en hematologische afwijkingen veroorzaken.

Het organisme is een complex systeem waarvan de componenten met elkaar verbonden zijn, en de ontoereikendheid van een deel ervan kan gevolgen hebben voor andere organen of systemen.

Onderzoekers publiceerden een artikel waarin werd aangetoond hoe ongebruikelijke, immuungemedieerde huidziekten bij honden systemische stoornissen veroorzaakten.

Een eerste geval betrof een zesjarige gesteriliseerde mopshond die aangeboden werd wegens ernstige systemische urticaria, oedeem en erytheem. De hond had een injectie met famotidine gekregen als behandeling tegen herhaald braken.

Het teefje had koorts. Bij bloedtesten werden ook matige pancytopenie en hypoalbuminemie waargenomen. Verdere tests brachten proteïnurie, interstitiële pulmonale infiltratie en hepatomegalie aan het licht. Histologisch onderzoek van de huid toonde huidoedeem en infiltratie van ontstekingscellen. Daarom werd de diagnose gesteld van acute systemische overgevoeligheid.

In een tweede geval vertoonde een 13 maanden oude, gecastreerde mannelijke Pembroke Welsh Corgi ernstige en fragmentarische systemische ulceratieve huidlaesies. De hond had al een paar dagen last van diarree en pijn rond de anus. Bij bloedonderzoek werd trombocytopenie waargenomen. Histologisch onderzoek onthulde epidermale necrolyse, loskomen van de epidermis van de dermis en infiltratie van ontstekingscellen. Daarom luidde de diagnose ​​immuungemedieerde ziekte met epidermale necrolyse.

In een laatste geval vertoonde een twaalfjarige gesteriliseerde Pomeriaan ernstige systemische alopecia, pustels en korstjes op de huid. De hond had een anti-infectieuze behandeling gekregen. Er was ernstige regeneratieve bloedarmoede en de leverenzymen waren verhoogd. Bij histopathologisch onderzoek van de huid werden ontstekingscellen waargenomen in de keratinelaag van het epitheel. Daarom werd de diagnose pemphigus foliaceus gesteld, met immuungemedieerde hemolytische anemie.

Bij alle drie de gevallen luidde de diagnose immuungemedieerde huidziekte met hematologische en systemische afwijkingen. Alle gevallen werden behandeld met immunosuppressiva, prednisolon en cyclosporine.

In het tweede en derde geval kregen de honden ook intraveneus humaan immunoglobuline als immunomodulator. “De behandeling was succesvol met significante verbeteringen in alle drie de gevallen”, leggen de auteurs uit.