Bron: Pixabay

Bron: Pixabay

Huisdiereigenaren geven voorkeur aan gedeelde besluitvorming bij de dierenarts

Training in communicatievaardigheden is noodzakelijk om tot een succesvolle relatie met de cliënt te komen.

Communicatievaardigheden zijn een noodzakelijke vaardigheid in de diergeneeskunde, en gedeelde besluitvorming tussen dierenartsen en diereigenaren wordt steeds belangrijker. Dit geldt overigens niet alleen voor de diergeneeskunde, maar ook voor de humane geneeskunde. Met name communicatie over zorg rond het levenseinde, ernstige ziekten, informatie over negatieve situaties en euthanasie vereisen communicatievaardigheden waarin het concept van gedeelde besluitvorming centraal staat.

Er zijn weinig studies die shared decision making in de veterinaire gezondheidszorg kwantitatief hebben gemeten, en de relatie tussen dit en klanttevredenheid over het consult is onbekend.

Eén studie onderzocht de staat van implementatie van gedeelde besluitvorming in de dierenartsenpraktijk en de relatie tussen deze en tevredenheid van de eigenaar.

De auteurs voerden een cross-sectionele studie uit met behulp van vragenlijsten voor eigenaren en dierenartsen. In totaal namen 77 eigenaren van gezelschapsdieren deel, na een dierenkliniek bezocht te hebben, en 14 dierenartsen. Na een bezoek aan de dierenkliniek werd eigenaren gevraagd hun voorkeuren voor besluitvorming te beoordelen aan de hand van een op de diergeneeskunde afgestemde vragenlijst voor gedeelde besluitvorming, en hun tevredenheid over de praktijk. De corresponderende dierenartsen werd gevraagd de veterinaire versie van de enquête in te vullen.

Uit de resultaten bleek dat de meerderheid van de huisdiereigenaren (64,9%) de voorkeur gaf aan gedeelde besluitvorming in de dierenartsenpraktijk. "De evaluatie van gedeelde besluitvorming onder huisdiereigenaren was geassocieerd met hun tevredenheid over de dierenartsenpraktijk."

Men leidt daaruit af dat dierenartsen de tevredenheid van huisdiereigenaren kunnen verbeteren door een consultbenadering die gedeelde besluitvorming vergroot.

Daarom is "training in communicatievaardigheden noodzakelijk om tot bevredigende communicatie te komen, en toekomstige dierenartsen zouden hiervoor tijdens hun academische opleiding moeten worden opgeleid".