Hypercalcemie ten gevolge van primaire hyperparathyroïdie bij een hond: chirurgische behandeling

Een gekruist Beagle reutje van negen jaar oud wordt aangeboden wegens het optreden van spierfasciculaties sinds zes maanden en polyurie-polydipsie sinds drie maanden. Het bloedonderzoek toont een stijging van het totale en van het geïoniseerde calcium. Er is geen hyperfosfatemie. Mogelijke oorzaken zijn neoplasie, nieraandoeningen en Addison. Via beeldvorming (waaronder echografie ventraal cervicaal) en bepaling van parathormoon wordt de diagnose primaire hyperparathyroïdie gesteld. Er wordt een parathyroïdectomie rechts uitgevoerd. Na de ingreep daalt de calciumconcentratie in het bloed. Er trad een voorbijgaande lichte daling op van geïoniseerd calcium maar dit veroorzaakte geen klinische symptomen dus werd er geen behandeling ingesteld. Uit histopathologisch onderzoek bleek dat het een paratyroïdadenoom betrof. Een maand na de ingreep verdween de polyurie-polydipsie en het geïoniseerd calcium bleef binnen de normen.