Idiopathische chylothorax bij een volwassen Shiba Inu

Tommy, een mannelijk intacte Shiba Inu van drie jaar oud en 9.5 kg werd op 1 september 2020 bij Dierenartsenpraktijk Akuut aangeboden voor het diagnostisch opwerken van een chylothorax. Hij werd voordien reeds gezien in twee andere praktijken, waar de aanwezigheid van een grote hoeveelheid pleurale effusie werd vastgesteld (zie figuur 1A). Via een thoracocentese werd 500 ml chyleuze effusie verwijderd uit de thorax, waarna zijn ademhaling snel verbeterd was. Er werd een bloedonderzoek uitgevoerd, waaruit enkel een milde hyperglycemie (10,5 mmol/l, ref 4,11 - 7.95 mmol/l) en hyperalbuminie (4.2 mg/dl, ref 2.3 - 4.0 mg/dl) aanwezig bleek te zijn. Voor verdere diagnostiek werd hij doorverwezen.