Foto: Pixabay

Foto: Pixabay

Inname van hop kan bij honden maligne hyperthermie veroorzaken

Hoewel de prognose voor hoptoxiciteit over het algemeen goed is, kunnen er ernstige symptomen optreden en is er bijkomend onderzoek noodzakelijk.

Het eten van hop kan toxische effecten hebben bij honden en kan zelfs een levensbedreigende aandoening veroorzaken die maligne hyperthermie genoemd wordt. De hopbloem, die vaak gebruikt wordt bij de bierproductie, is couranter aanwezig in huishoudens, omdat thuisbrouwen steeds populairder wordt. Zo wordt het risico groter dat honden toegang krijgen tot deze stof.

In een onderzoek werd getracht de klinische symptomen te beschrijven die optraden na de inname van hop bij honden, door tussen 2005 en 2018 gegevens te analyseren van 177 gevallen die gemeld werden bij een antigifcentrum voor dieren. Uit de resultaten blijkt dat 74% van de honden tachypnee, hyperthermie en braken als meest voorkomende klinische symptomen vertoonden.

Bovendien werden de symptomen doorgaans binnen 8 uur na inname opgemerkt. Vier van de 177 honden stierven na het vertonen van ernstige hyperthermie en andere tekenen die compatibel zijn met ernstige hyperthermie, een syndroom dat gekenmerkt wordt door de ongecontroleerde afgifte van calcium in de skeletspieren (wat spierstijfheid, verhoogde lichaamstemperatuur, tachypnee en hartritmestoornissen veroorzaakt).

Aan de andere kant overleefden sommige honden zonder tussenkomst van een dierenarts. Er moet echter benadrukt worden dat eigenaren vaak moeite hebben om de klinische symptomen te herkennen. Dit onderstreept het belang van een snel diergeneeskundig onderzoek wanneer er vermoed wordt dat een hond hop innam.

Ten slotte is het de moeite waard om op te merken dat uit het onderzoek in de loop van de tijd ook een toename is gebleken van gevallen die verband houden met de inname van hop, naarmate thuisbrouwen populairder werd.

De studie besluit dat, hoewel de prognose voor hoptoxiciteit over het algemeen goed is, er ernstige symptomen kunnen optreden en dat verder onderzoek noodzakelijk is om het exacte mechanisme te begrijpen en de behandelingsprotocollen te verbeteren. Bovendien is het van cruciaal belang het verband tussen de inname van hop en maligne hyperthermie bij honden te begrijpen om deze potentieel dodelijke ziekte te kunnen beheersen