Internationale sensibiliseringsweek rond verstandig gebruik antibiotica

Van 18 tot 24 november 2022 is het de internationale week van de sensibilisering voor verstandig gebruik van antibiotica, ook bij dieren! Naar aanleiding hiervan wordt de nieuwe sensibilisatiecampagne “One Health” in België gelanceerd, waarbij dierenartsen en andere gezondheidswerkers een centrale rol krijgen.

Naar aanleiding van de internationale week van de sensibilisering voor verstandig gebruik van antibiotica en in het kader van het nationaal actieplan  “One Health” voor de bestrijding van antimicrobiële resistentie, hebben de sectoren volksgezondheid, diergezondheid en milieu een gezamenlijke communicatie- en sensibilisatiestrategie ontwikkeld. Op 18 november wordt er een nieuwe sensibilisatiecampagne gelanceerd, waarbij de dierenarts en andere gezondheidswerkers een centrale rol krijgen. De campagne wil de dialoog rond het gebruik van antibiotica vergemakkelijken en zo goede praktijken bij mens en dier bevorderen. De campagne heeft dit jaar voornamelijk het grote publiek en de gezelschapsdierensector als doelpubliek. Onder de slogan “Praat over antibiotica“ wordt iedereen uitgenodigd om na te denken over een goed antibioticumgebruik. 

In België werd al een grote vooruitgang geboekt in het gebruik van antibiotica bij dieren dankzij duidelijke en ambitieuze reductiedoelstellingen, al zijn er nog steeds heel wat uitdagingen voor de dierlijke sector. Gedetailleerde resultaten zijn beschikbaar in het laatste BelVet-SAC rapport. Meer info vind je in ons oktobernummer, op de website van het AMCRA, de website van het FAVV, de website van het FAGG en de website van de FOD VVVL