Invloed van gewichtstoename op het risico van hoefbevangenheid bij paarden

Volgens een nieuwe studie is het risico op laminitis (hoefbevangenheid) bij paarden minstens twee keer zo groot bij gewichtstoename. Een regelmatige controle van het gewicht is dan ook ten zeerste aangeraden. 

Deze studie, uitgevoerd door het Royal Veterinary College (RVC), het Animal Health Trust (AHT) en het Rossdales Equine Hospital, onthult ook dat pony’s en krusingen een verhoogd risico lopen. 

De onderzoekers benadrukken het belang voor diereigenaars om het gewicht van hun dier in de gaten te houden. Op deze manier zouden schadelijke effecten kunnen voorkomen worden. 

Voor deze studie werden de gegevens van eigenaars van meer dan 1000 paarden en pony’s over heel het Verenigd Koninkrijk gebruikt. Gedurende 29 maanden hielden deze eigenaars het gedrag, de gezondheid en het gewicht van hun dieren bij via een online gepersonaliseerde vragenlijst, ontwikkeld door het team van wetenschappers. 

De onderzoekers ontdekten een verhoogd risico op laminitis bij paarden waarvan de hoeven beslagen of bekapt werden met tussenpozen van meer dan acht weken, maar ook bij paarden die er lang over deden om te herstellen na een periode van kreupelheid.

Bovendien wijst de studie uit dat factoren gelinkt met het laten grazen, het voedsel en de gezondheid van de paarden nauw verwant zijn met de ontwikkeling van hoefbevangenheid – een element dat het team graag nog verder uitdiept. 

Dr. Dee Pollard van het AHT geeft aan dat het gaat om één van de belangrijkste studies, en tevens de eerste online studie over laminitis waarbij op regelmatige basis informatie werd opgevraagd bij dezelfde groep diereigenaars, in real time.

Het verband tussen hoefbevangenheid en een hele reeks andere mogelijke gedrags- en gezondheidsaspecten werd geëvalueerd en de eigenschappen die het meest ontvankelijk zijn voor het ontstaan van hoefbevangenheid werden geïdentificeerd. 

Dr Pollard geeft tevens aan dat er nu sluitende bewijzen beschikbaar zijn voor de uitwerking van richtlijnen over preventie van laminitis, maar ook voor een aantal pistes die in de toekomst onderzocht dienen te worden. Hij benadrukt bovendien het belang van systematische en regelmatige controle van het gewicht en de lichamelijke toestand van de betrokken dieren. 

Bron: International Animal Health Journal.

Foto: Nicola Giordano - Pixabay