Ivermectine, een nieuw wapen in de strijd tegen COVID-19?

Ivermectine is een blockbuster molecule die breed wordt ingezet in de diergezondheidszorg. Volgens een onderzoeksrapport van de universiteit van Monash (Australië), heeft het middel ook in vitro zijn doeltreffendheid bewezen tegen COVID-19. 

Ivermectine is bij mensen en dieren goedgekeurd als breed-spectrum anti-parasitair middel. Van de molecule is reeds geweten dat hij efficiënt werkt tegen een bepaald aantal virussen, inclusief het humaan immunodeficiëntievirus (hiv-1) 

De studie van de universiteit van Monash, die gepubliceerd werd in Antiviral Research, maakte bekend dat één enkele dosis ivermectine de groei van SARS-CoV-2 in de celcultuur kon stoppen door op een doeltreffende manier binnen twee dagen al het genetisch materiaal van het virus te verwijderen.

De universiteit ontdekte dat ivermectine in vitro een virusremmer is. Er werd aangetoond dat één behandeling in een celcultuur na 48 uur voor een vermindering van ongeveer 5000 fld van het virus zorgde. 

Ivermectine werd door de Amerikaanse FDA al goedgekeurd, net als door de regelgevende instanties van het merendeel van de landen in de wereld. Door dit reglementair standpunt kan de molecule snel worden hergebruikt om COVID-19 aan te pakken.

Een andere troef van ivermectine is dat het relatief weinig kost en in grote mate beschikbaar is. 

Dr Kylie Wagstaff, de co-auteur van de studie, vertelt: “We hebben vastgesteld dat één enkele dosis binnen 48 uur al het virale RNA kon elimineren en dat er, zelfs al na 24 uur, een zeer significante daling plaatsvindt. Ivermectine wordt zeer breed ingezet en wordt beschouwd als een veilig geneesmiddel. Nu rest ons te bepalen of de dosis waarmee we het kunnen toedienen bij de mens doeltreffend zal zijn – dat is de volgende stap.”

In het onderzoek wordt ook voorgesteld om -zodra dit mogelijk is- een comparatieve analyse uit te voeren van ivermectine ten opzichte van andere antivirale geneesmiddelen, met andere werkingsmechanismen, die mogelijks ook kunnen werken tegen SRAS-CoV-2.

Volgens de universiteit is het essentieel om meerdere doseringsschema’s, die het huidige, goedgekeurde gebruik van ivermectine bij de mens weergeven, te blijven evalueren en onderzoeken.

Deze studie is gunstig, aangezien het aantal gevallen van COVID-19 wereldwijd op 5 april 2020 al een miljoen heeft overschreden. 

Bron: Animal Pharm