Kattensterilisatie: lancering grootschalige sensibiliseringscampagne

Brussels Staatssecretaris voor Dierenwelzijn Bianca Debaets roept katteneigenaars op hun huisdier te laten steriliseren en zet daartoe een grote bewustmakingscampagne op. Meer sterilisaties zal de gezondheid van de katten ten goede komen.

De gewestelijke campagne loopt via affiches in het straatbeeld, op trams en bussen van de MIVB, op sociale media en via folders en affiches die verdeeld worden bij 250 Brusselse dierenartsen. Op sociale media wordt ook een ludiek kattenjournaal verspreid. Zo’n 18% van de Brusselse huishoudens heeft een kat. In totaal lopen er in Brussel zo’n 141.000 katten rond.
« Een gesteriliseerde kat leeft langer en wordt minder snel ziek. Ze is ook minder agressief. Zo’n kattin zal ook ’s nachts minder actief zijn en minder vechten met andere katten. Daardoor neemt nachtelijke overlast door kattenlawaai af en lopen de katten minder verwondingen op », vertelt Brussels Staatssecretaris voor Dierenwelzijn Bianca Debaets.
De beste leeftijd om je kat bij de dierenarts te laten steriliseren is net na de leeftijd van 6 maanden waarop de katten vruchtbaar worden. Maar sterilisatie is ook vroeger mogelijk, vanaf 8 weken.

« Een kattin kan zo’n 8 jongen krijgen per jaar. Dat leidt tot een explosief groeiende kattenpopulatie die op hun beurt weer jongen krijgt. Die groei moeten we zeker in de stad onder controle proberen houden. Want het leven van die katten is niet aangenaam. Velen worden uiteindelijk opgevangen in dierenasielen waar slechts voor een deel van die katten een gastgezin gevonden wordt. Elke dag laat men in de asielen drie katten inslapen met een spuitje. Dat aantal wil ik fors doen verminderen. Met deze campagne willen we de kattensterilisatie in de kijker plaatsen want die is uiteindelijk goed voor de katten zelf », aldus nog Bianca Debaets.