Kiesextracties bij het paard anno 2021

Kiesextracties gebeurden 20 jaar geleden bijna uitsluitend onder algemene anesthesie en via een (uitwendige) chirurgische benadering. Anno 2021 is dit nog slechts in zeer uitzonderlijke gevallen nodig. De kans op complicaties is hierdoor drastisch gedaald (Caramello et al. 2020). Dit zou kunnen impliceren dat er, in vergelijking met enkele decennia geleden, momenteel sneller naar extractie wordt verwezen als behandelingsmethode. Een kiesextractie blijft echter een ingrijpende procedure. Ondanks de verbeterde technieken en het uitgebreide instrumentarium is de kans op complicaties niet geheel uit te sluiten.
Een kiesextractie bij een paard dient dan ook te worden bekeken als een vorm van amputatie. Net zoals je niet voor een huidinfectie een been zou amputeren, moet ook een tandextractie gezien worden als laatste redmiddel. Het impliceert eigenlijk dat we te laat waren om deze tand op een andere manier te kunnen redden.
In dit artikel willen we een beknopt overzicht geven van de mogelijke extractietechnieken die we vandaag gebruiken. Het doel is hierbij steeds een volledige extractie faciliteren, met tijdens de ingreep minimale iatrogene schade en ook nadien zo weinig mogelijk complicaties.