Foto: Pixabay

Foto: Pixabay

Klinisch geval toont remissie van kat met FIP dankzij nieuwe behandeling

Feliene infectieuze peritonitis is een ziekte met een sterftecijfer van 95% bij katten.

Infectieuze peritonitis bij katten (FIP) is een complexe en historisch gezien dodelijke ziekte die wordt veroorzaakt door een mutatie van het alomtegenwoordige felien (enterisch) coronavirus. Recente vooruitgang in de feliene en antivirale geneeskunde heeft geleid tot de ontdekking van potentiële behandelingen voor FIP, zoals remdesivir of GS-441524.

Tot 95% van de katten met FIP sterven zonder behandeling. Katten kunnen op elke leeftijd FIP ontwikkelen, maar de diagnose wordt meestal gesteld bij katten tussen 6 maanden en 2 jaar oud. Het is een van de meest voorkomende doodsoorzaken bij jonge katten met een infectieziekte.

Lily, een Bengaalse kat van 9 maanden, is in remissie van FIP dankzij klinische proeven in een Amerikaans dierenziekenhuis. Deze nieuwe klinische proeven, waarmee momenteel meer katten worden behandeld, zijn gericht op het verbeteren van de behandelingen van FIP. Lily's remissie toont de grote belofte van deze nieuwe therapieën voor katten met FIP. Alle klinische symptomen die verband houden met haar eerder gediagnosticeerde FIP zijn verdwenen.

Uit eerder onderzoek van expert Niels Pedersen kwamen verschillende veelbelovende behandelingen voor deze ziekte naar voren, zoals het bovengenoemde GS-441524, dat veilig en effectief is gebleken bij de behandeling van katten met natuurlijke FIP. 

Deze studie omvat twee behandelingsgroepen: de ene krijgt een orale toediening van GS-441524 en de andere krijgt remdesivir, om de werkzaamheid en veiligheid van de twee geneesmiddelen te evalueren en te vergelijken.

Zo woog Lily bij de eerste beoordeling voor de studie – toen ze drie maanden oud was - 1,2 kg en vertoonde ze tekenen van groeiproblemen. Aan het eind van het onderzoek woog ze 3,3 kg. Bij de laatste follow-up afspraak vertoonde Lily geen tekenen van FIP.

Bovendien wordt in een andere klinische studie onderzocht of antivirale geneesmiddelen in combinatie met mesenchymale stamcellen de respons op de behandeling van FIP kunnen verbeteren. Het doel van die studie is om na te gaan of celtherapie de immuunrespons kan verbeteren en kan bijdragen tot het herstel van een normaal immuunsysteem na een infectie. De twee behandelingsgroepen in deze studie krijgen oraal GS-441524 met een infuus van een nieuwe celtherapie of oraal GS-441524 met een placebo.