Laag cholesterolgehalte = een verhoogde mortaliteit bij honden en katten?

Een laag cholesterolgehalte zou gelinkt zijn aan een verhoogde mortaliteit bij honden en katten.

Een nieuwe studie toont aan dat hypocholesterolemie geassocieerd wordt met mortaliteit bij honden en katten en mogelijk een negatieve prognostische indicator is.

De studie, gepubliceerd in het Journal of Small Animal Practice (JSAP), beoordeelt de prevalentiewaarden en sterftecijfers geassocieerd met hypocholesterolemie bij honden en katten aan het UC Veterinary Hospital in Davis.

De medische dossiers van honden en katten die tussen 1 september 2011 en 30 augustus 2016 in het ziekenhuis aankwamen, werden retrospectief beoordeeld om alle dieren te identificeren die minstens één cholesterolmeting hadden. In totaal werden 16.977 honden en 3.788 katten geïdentificeerd. Patiëntrapporteringen en klinische informatie werden verzameld uit medische dossiers, waaronder de primaire ziekteprocessen bij patiënten met matige tot ernstige hypocholesterolemie.

De prevalentie van hypocholesterolemie was 7% bij honden en 4,7% bij katten. Het sterftecijfer van honden en katten was 12% bij beide soorten, wat significant hoger was dan dat bij dieren met normale serumcholesterol.

Steven Epstein, auteur van het artikel, legt uit dat “de risico's op overlijden bij honden en katten met hypocholesterolemie respectievelijk 3,2 en 2,5 keer hoger waren dan bij die met normocholesterolemie. Bovendien was er bij beide soorten een significante lineaire trend naar hogere mortaliteit in combinatie met ernstigere hypocholesterolemie. Ziekten van het lever-, gastro-intestinale en lymforeticulaire systeem werden het vaakst geassocieerd met hypocholesterolemie, en de infectieuze en neoplastische ziekten waren de meest frequent geassocieerde pathofysiologische processen bij beide soorten. Bij honden met neoplasie was lymfoom oververtegenwoordigd ”.

Nicola Di Girolamo, hoofdredacteur van JSAP, geeft op zijn beurt aan dat “deze resultaten suggereren dat lage cholesterolwaarden geassocieerd zijn met sterfte bij honden en katten. Het is niet duidelijk of hypocholesterolemie simpelweg een marker is van de ernst van de ziekte of dat het actieve fysiologische effecten heeft die bijdragen aan ongunstige resultaten. In dit stadium lijkt het opportuun om de intensiteit van de diagnostische en therapeutische inspanningen voor de getroffen dieren te verbeteren”.