Langdurige geassisteerde ventilatie bij een Franse Buldog na corporectomie

Discus hernia is één van de meest voorkomende neurologische aandoeningen bij honden, vooral bij chondrodystrofische rassen (Takeshi et al., 2011 ; Takaharu et al., 2015). Bij ongeveer 15% van de honden met discuspathologie situeert het probleem zich cervicaal (Morgan et al., 1993). Dit kan zich uiten onder de vorm van cervicalgie, tetraparese of tetraplegie. Soms kan een cervicale discus hernia paralyse van de ademhalingsspieren veroorzaken. Hypoventilatie, hypercapnie en respiratoire acidose kunnen het gevolg zijn en leiden tot de dood van het dier.