Larynxcollaps bij een Norwich Terriër

Bij Norwich Terriërs (en Bull Terriërs) kan deze aandoening variabele symptomen geven, gaande van een licht ademgeluid tot sterfte door asfyxie. En groot deel van het ras wordt getroffen (25 tot 80 % van de Norwich Terriërs die werden aangeboden met tekenen van obstructie van de bovenste luchtwegen volgens Johnson en medewerkers (2013) en Koch en medewerkers (2014)). Volgens studies is er geen of niet altijd een verband is tussen de ernst van de larynxletsels en de klinische symptomen. Om deze aandoening bij Norwich Terriërs op te sporen is endoscopisch onderzoek van de bovenste luchtwegen vereist. Aangetaste honden van dit ras worden best uitgesloten voor de fok om te vermijden dat in de toekomst een standaard wordt geselecteerd die sterk predisponeert voor deze aandoening van de bovenste luchtwegen (Johnson et al., 2013).