Marketingstrategie voor uw praktijk of kliniek (vervolg)

Een marketingstrategie voor uw praktijk of kliniek? Ja het is mogelijk en zelfs ten sterkste aangeraden.

Wilt u meer klanten in uw praktijk?

Wilt u uw bestaande klanten trouwer maken?

Wilt u nieuwe klanten aantrekken?

ls het antwoord “ja” is, dan is dit artikel voor u. Hieronder vindt u een tweede van een reeks tips die we de komende weken zullen voorstellen. Hier kan u eventueel nog eens het eerste artikel lezen of herlezen. Stay tuned!

Maar eerst een kleine herhaling: wat is marketing?

Marketing is veel meer dan enkel advertenties en brochures. Marketing is een compleet systeem bestaande uit een geheel van activiteiten, processen en hulpmiddelen waarmee u de behoeften en wensen van uw klanten kan bepalen – of nog beter erop inspelen – om zo goed mogelijk aan die behoeften te voldoen. Aan die wensen en noden kan u voldoen door waardevolle producten en diensten af te leveren in ruil voor een honorarium.

Hieronder enkele nieuwe tips:

  • Zorg voor een systeem met herinneringen en met regelmatige communicatie
  • Toon aan uw klanten dat u bezorgd bent om hen en om hun dier

Tip 1: Zorg voor een systeem met herinneringen en met regelmatige communicatie

Herinner uw klanten eraan via sms of e-mail dat een jaarlijkse gezondheidscontrole van hun dier een minimum is. 

Organiseer informatiecampagnes of nog beter doelgerichte screenings. Hiervoor hebt u uiteraard de correcte informatie nodig van uw patiënten, zoals de leeftijd, het gewicht en het ras bijvoorbeeld. U kan uw doelgroep eenvoudig selecteren in functie van het onderwerp en het doel van uw campagne. Informatiecampagnes en doelgerichte screenings zijn krachtige communicatiehulpmiddelen waarmee u uw relatie met uw klanten kan onderhouden en hen trouwer kan maken. En tenslotte is voorkomen beter dan genezen!

Tip 2: Toon aan uw klanten dat u bezorgd bent om hen en om hun dier

Het doel van de communicatie mag zich niet beperken tot het aanmoedigen om een afspraak te maken. Het is ook een middel om te tonen aan uw klanten dat ze belangrijk zijn voor u. Een eenvoudige en regelmatige communicatie - bijvoorbeeld het dier een gelukkige verjaardag wensen - zal uw klant tevreden stellen. Twijfelt u hieraan? Denkt u dat dit te ver gaat en dat u de klant op de zenuwen zou gaan werken door te veel te communiceren? Denk dit maar niet, ze waarderen erg dat u om hen geeft en hen toont dat ze belangrijk zijn voor u.

Twijfelt u nog? Doe de test en u zult zien.

Tot binnenkort voor meer tips.