Melkveehouders sturen onvoldoende op immuniteit rond afkalven

Wereldwijd erkent 66 procent van de melkveehouders mastitis als een van de belangrijkste gevolgen van de verminderende weerstand van melkkoeien rond afkalven. Maar op de vraag waar hun prioriteiten liggen bij het gezond houden van hun koppel, noemen ze het versterken van de weerstand rond afkalven nauwelijks. Dit blijkt uit een wereldwijde studie onder 1.200 melkveehouders uitgevoerd door Elanco Animal Health.

Immuunsuppressie oorzaak ontstekingsziektes
Het onderzoek laat zien dat melkveehouders bekend zijn met de immuunsuppressie rond afkalven, maar niet weten welke transitieziektes hiervan het gevolg zijn. Zo hebben mastitis, metritis en het ophouden van de nageboorte een direct verband met een lage immuniteit rond afkalven, terwijl ketose, longontsteking en melkziekte dit niet zijn. Melkveehouders associëren deze ziektes echter wel vaak met een verminderde weerstand, zo blijkt uit het onderzoek.

Weerstandsdip niet beperkt tot risicokoeien
Uit Nederlands onderzoek uit 2015 komt daarnaast naar voren dat 95% van de veehouders weet dat een goede weerstand beschermt tegen ziektes. Dat de weerstand van elke koe rond afkalven een dip doormaakt, weet echter maar 60%. Deze immuunsuppressie geldt niet alleen voor hoogrisicodieren of zieke koeien, maar voor alle koeien rond afkalven. “Hoewel melkveehouders steeds beter bekend zijn met de gevolgen van de immuniteitsdip rond afkalven, staat het aanpakken van deze dip nog niet bovenaan hun prioriteitenlijstje”, stelt Geert Vertenten, dierenarts bij Elanco.

Pak weerstandsdip aan voor beter bedrijfsresultaat
Vertenten ziet het aanpakken van immuunsuppressie rond afkalven als een kans voor melkveehouders. “Veel voorkomende ziektes als mastitis zijn het gevolg van de immuunsuppressie rond afkalven. Het aanpakken van de dip voorkomt opstartproblemen en verhoogt het welzijn en de productie.”

Sturen op weerstand
Vertenten ziet vier pijlers voor het sturen op weerstand: “Let er op dat het rantsoen aangepast is aan de behoeftes in de verschillende fases van de transitie en dat koeien vrije . toegang hebben tot drinkwater en kwalitatief voer. Adviseer supplementen als selenium en vitamine E die de weerstand ondersteunen. Daarnaast kan goed bedrijfsmanagement stress voorkomen. Kijk kritisch naar bijvoorbeeld koppeldichtheid, ligbedkwaliteit, mogelijkheid tot rustig afkalven en voldoende toegang tot voer en water. Controleer ook of er voldoende preventieve maatregelen en controles worden genomen, zoals klauwbekappen, voetbaden, hygiëne-maatregelen en mastitisbestrijding zodat de infectiedruk laag blijft. Tenslotte kunt u uw veehouder adviseren om preventieve geneesmiddelen in te zetten. Door via deze preventiemaatregelen te sturen op een betere weerstand rond afkalven, gaat de weerstand omhoog en het aantal transitieziektes omlaag.”