Moedigt YouTube de handel in exotische huisdieren aan?

Een studie uitgevoerd door de Universiteit van Adelaide (Australië) analyseerde de reacties van het publiek op de populairste YouTube-video's met wilde en exotische dieren.

Het doel van de studie was enerzijds om de publieke perceptie van exotische wilde katten en verschillende soorten primaten in de populairste YouTube-video’s te onderzoeken en anderzijds om de variaties van deze perceptie in de tijd te bestuderen, alsook de beshermingsstatus en de interactie met andere soorten.

Men analyseerde 346 video's met meer dan 1 miljoen views, gepubliceerd tussen 2006 en 2019, waarin wilde katachtigen en verschillende soorten primaten verschijnen. Onder de katachtigen waren tijgers, leeuwen en cheeta's de soorten die het meest in de video's te zien waren. Wat betreft primaten, waren de hoofdrolspelers vervetten, kapucijnapen en makaken. Bovendien toonde 90% van de video's die voor het onderzoek waren geselecteerd interacties tussen wilde dieren en mensen en in 18% van de gevallen waren er interacties tussen wilde dieren en andere soorten huisdieren, meestal honden.

In de video's waren over het algemeen twee tegengestelde situaties zichtbaar: ofwel was er sprake van agressie of van angst ten opzichte van de dieren, die negatieve reacties bij het publiek veroorzaakten, ofwel leken de dieren kalm en onbevreesd. Wanneer er geen agressie of angst in de video voorkwam, dus bij dieren die werden gebruikt voor individueel vermaak of die door hun eigenaren als "huisdier" behandeld werden, waren de meest voorkomende gevoelens van het publiek positief. Het publiek beschouwde deze directe interacties tussen dieren in het wild en mensen als iets goeds.

Het feit dat interacties met wilde dieren en het in gevangenschap houden ervan als iets positiefs wordt gezien voor zowel dier als mens, is iets heel gevaarlijks.

Enerzijds suggereren deze reacties dat het publiek zeer slecht geïnformeerd is over de behoeften en het welzijn van wilde soorten en anderzijds wordt het als "huisdier" houden van deze dieren in gevangenschap genormaliseerd, wat zich onmiddelijk vertaalt in een toename van de handel in deze soorten, met alle negatieve gevolgen voor het dier en zijn leefgebied van dien. Ten slotte wordt door deze video's het risico van overdracht van een ziekte van dier op mens (zoönose), die een risico kan vormen voor de volksgezondheid, ontkend.

Zowel de verkeerde informatie als het gevaar van het houden van deze dieren als huisdier, evenals de risico's van zoönosen, onderstrepen de haast om de afkomst en kenmerken van de verschillende soorten wilde dieren en de gevolgen van hun onderhoud in gevangenschap bekend te maken.

Ten slotte stellen de auteurs van het artikel de implementatie en ontwikkeling van kunstmatige intelligentie voor, zoals de Wildbook-software, waarmee het publiek automatisch kan worden geïnformeerd over verschillende zaken zoals de staat van instandhouding of de illegale handel in 'dieren'. Het doel is dat het publiek alle nodige informatie over de hoofdrolspelers van de video's ter beschikking heeft en zo bewustere beslissingen kan nemen voordat het liken van deze video's aanzet tot de handel in wilde dieren.