Monitoring van de hond/kat met suikerziekte

Het uiteindelijke doel van de behandeling is om de glycemie zodanig onder controle te krijgen opdat de klinische symptomen van polyurie en polydipsie onderdrukt worden en de kans op het ontwikkelen van complicaties geminimaliseerd wordt. Perfecte stabilisatie van de glycemie wordt vermeden omdat het risico op hypoglycemie dan ook groter wordt. De meeste honden zijn asymptomatisch wanneer de bloedglucose concentratie gedurende de dag tussen 100 en 250 mg/dl* gehouden worden. Bij de kat is dit tussen de 100 en 300 mg/dl en wordt er daarenboven geprobeerd om remissie te bekomen. Bij deze katten gaat de insulinebehoefte dalen en eventueel zelfs verdwijnen waardoor ze uiteindelijk weer insuline-onafhankelijk wordt. (Remissie bij de kat wordt in een latere editie van ‘Tips and Tricks besproken.)