Mucocutane pyodermie bij een gekruiste Duitse Herder van 11 jaar

Deze aandoening maakt deel uit van de oppervlakte pyodermieën  en treft de mucocutane verbindingen en werd vroeger verward met impetigo (1). De aandoening komt weinig voor en Duitse Herders lijken gepredisponeerd. Dit artikel beschrijft het geval van een hond met een nasolaterale en peri-oculaire vorm van mucocutane pyodermie.