Myxomatose bij het tamme konijn

Myxomatose werd ontdekt in 1896 in Uruguay bij een groep laboratoriumkonijnen. In 1952 werd de ziekte opzettelijk geïntroduceerd in Australië ter controle van de groeiende populatie wilde konijnen. Na illegale introductie in Frankrijk verspreidde het virus zich snel over Europa en is sindsdien continu endemisch aanwezig bij de Europese wilde konijnen populatie.