Neuspoliepen bij een kat

Poliepen van de neusconchae zijn een zeldzame aandoening die jonge katten treft en die onderscheiden moet worden van nasofaryngeale poliepen. Dit casusrapport beschrijft een neuspoliep bij een 6-jarige Europese kat zonder voorgeschiedenis die werd doorverwezen wegens niezen, neusobstructie en seromuceuze neusvloei. De diagnose wordt gesteld door middel van. rhinoscopie en CT-scan. De poliepen werden verwijderd via een dorsale rhinotomie. De diagnose werd bevestigd via histopathologie. Hoewel ze weinig voorkomen, toch zouden neuspoliepen deel moeten uitmaken van de differentiaaldiagnose van obstructie van de bovenste luchtwegen bij katten.