Nieuw: BOARBETTER® voor maximale berigheidsexpressie

Goede berigheidsdetectie is cruciaal voor optimale vruchtbaarheid op de varkenshouderij. Het hangt grotendeels af van het juist herkennen van de seksuele gedragsveranderingen van de zeug tijdens de oestrus, wat vooral bij primipare zeugen en gelten een uitdaging kan zijn. Wanneer dit niet (juist) gebeurt, kan dat leiden tot grote economische verliezen door een minder optimale inseminatietiming, verminderd drachtpercentage, kleinere tomen, verhoogd aantal terugkomers, e.d.            

Berengeur is één van de sterkste prikkels die bijdragen tot de typische gedragsveranderingen bij berige zeugen en feromonen vormen hierbij de voornaamste basis. Recent onderzoek heeft aangetoond dat berenspeeksel niet 2 maar 3 feromonen bevat1, die enkel wanneer alle drie tegelijkertijd aanwezig, voor maximale stimulatie van berige zeugen zorgt. BOARBETTER® helpt hierbij met een efficiëntie die meer dan 64% sterker is in vergelijking met individuele feromoonproducten2. Het gaat om een nieuwe, gepatenteerde spray bestaande uit de synthetische analogen van de 3 feromonen uit berenspeeksel: Androstenone, Androstenol en Quinoline. Berigheidssymptomen zullen duidelijker tot expressie komen, zelfs in afwezigheid van een beer.

BOARBETTER® bevat een handige blauwe kleurstof om de applicatie onmiddellijk na de toediening te beoordelen. Het product wordt eveneens goed ontvangen door berige zeugen, is niet irriterend voor neus of ogen én ecologisch verantwoord. Verkrijgbaar met een handige applicator en draagtas voor optimaal gebruiksgemak.

 

1 May Matthieu. 2016. Use of solidphase microecratcion to tedtect semiochemicals in synthetic and biological systems.

2 McGlone et al. 2019. A novel boar pheromone mixture induces sow estrus behaviors and reproductive success. Appl. Anim. Behav. Sci.;219:104832.