Nieuw en belangrijk betransparent.be

Vanaf 1 januari 2018 zijn farmaceutische en medische hulpmiddelenbedrijven (zowel Belgische als buitenlandse) verplicht om premies en voordelen die ze rechtsreeks of onrechtstreeks toekennen aan Belgische dierenartsen te documenteren en jaarlijks openbaar te maken.