Unsplash

Unsplash

Nieuwe wetgeving omtrent gebruik kritische antibiotica vanaf 10 augustus 2023

Vanaf 10 augustus 2023 treedt het gewijzigde koninklijke besluit van 21 juli 2016 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van geneesmiddelen door dierenartsen en door verantwoordelijke van dieren in werking. Voortaan moeten dierenartsen ook de gebruiksdata van antibacteriële geneesmiddelen bij runderen en alle soorten kippen en kalkoenen registreren.

Bovendien moet de aandoening waarvoor het geneesmiddel wordt gebruikt, worden beschreven.

Daarnaast worden de voorwaarden om kritische antibiotica te mogen gebruiken, zoals het uitvoeren van een antibioticumgevoeligheidstest, uitgebreid naar alle dieren, dus inclusief gezelschapsdieren en paarden. Het gaat hierbij om cefalosporines van de derde en vierde generatie en fluoroquinolones van de eerste, tweede en derde generatie.

Bron: fagg en SAVAB Flanders.