Nieuwe regelgeving voor bestrijding rundertuberculose startte op 1 februari: wat verandert er?

Op 1 februari 2021 is in België een nieuwe wetgeving rond de bestrijding van rundertuberculose in werking getreden. Deze wetgeving brengt heel wat veranderingen met zich mee. Zo komt er een nieuw bewakingsprogramma en krijgt het luik rundertuberculose binnen de winterscreening een andere invulling. De belangrijkste wijziging is dat runderen bij aankoop niet langer getuberculineerd hoeven te worden. Anderzijds moeten runderen ouder dan 6 maanden die afkomstig zijn uit een risicoland voor rundertuberculose een bloedonderzoek ondergaan. Wat verandert er precies en wat wordt er verwacht van de veehouder en de bedrijfsdierenarts bij aankoop van een rund? DGZ brengt je op de hoogte.

Aankoop van een rund in België

 • REGISTRATIE: Bij aankomst van het aangekochte rund, registreert de verantwoordelijke dit nog steeds binnen de drie dagen op de gebruikelijke wijze. De veehouder neemt ook contact op met de bedrijfsdierenarts.
 • AANKOOPONDERZOEK: Dit verandert niet: de bedrijfsdierenarts komt binnen de 5 dagen langs en neemt bloed voor de IBR-test. Het goede nieuws is dat er niet langer een tuberculinatie nodig is.
 • PASPOORT: Waar de dierenarts vroeger op het paspoort de tuberculinatiedatum noteerde, schrijft de veehouder nu de aankomstdatum van het rund. De veehouder bezorgt dit paspoort aan DGZ, zij verwerken dit en bezorgen de verantwoordelijke een nieuw paspoort.

Aankoop van een rund in het buitenland 

 • REGISTRATIE: Bij aankomst van het dier vult de verantwoordelijke het register aan en net als vroeger vult de veehouder ook het formulier handelsverkeer (www.dgz.be/formulieren/handelsverkeer-rundvee) in. Hij neemt ook contact op met de bedrijfsdierenarts.
 • BLOEDONDERZOEK IBR: De bedrijfsdierenarts komt binnen de 5 dagen langs en neemt bloed voor de IBR-test. Voor een aantal landen moet daarnaast ook een bloedmonster genomen worden voor onderzoek op brucellose, leucose en/of BVD. Ook dit is niet gewijzigd.
 • TUBERCULOSE: Nieuw is dat het niet langer nodig is om de aangekochte runderen te tuberculineren. Anderzijds moeten runderen ouder dan 6 maanden die afkomstig zijn uit een risicoland (o.a. Italië, Spanje, Ierland en het Verenigd Koninkrijk) nu wel een bloedonderzoek voor tuberculose ondergaan. De volledige lijst van risicolanden vind je op de website van het FAVV in het Vademecum (www.favv.be/dierengezondheid/winterscreening).
  • Bij deze dieren neemt de dierenarts binnen de 10 dagen na aankomst van het dier twee bloedmonsters af: een serum- en een heparinetube. De dierenarts neemt vooraf contact op met een erkend labo (DGZ, Arsia of Lavetan) en stemt met hen af wanneer de monstername zal plaatsvinden. Het labo bezorgt hem dan alle verdere instructies.
  • In het labo worden de monsters onderzocht respectievelijk met een As-ELISA en een gamma-interferontest voor tuberculose.
  • Alle kosten zijn ten laste van de veehouder.
  • Opmerking: Dit bloedonderzoek is niet nodig bij aankomsten op vleeskalverhouderijen, verzamelcentra en handelaarsstallen.

Een rund test positief: wat nu?

Indien een rund een positief tuberculoseonderzoek heeft, zal het FAVV de veehouder en de dierenarts op de hoogte brengen van de verdere stappen.


Officieel vrij van rundertuberculose

Sinds 2003 is België officieel vrij van rundertuberculose. Dat betekent echter niet dat er geen nieuwe gevallen meer worden vastgesteld. Bijna elk jaar wordt in ons land nog minstens één haard gedetecteerd. Het meest recente geval – een bedrijf in de provincie Luik – dateert van eind 2020. Omdat rundertuberculose een zoönose is, zijn er af en toe ook besmettingen bij mensen. Om deze redenen blijft de bestrijding van rundertuberculose essentieel.


Nieuw bewakingsprogramma voor tuberculose

Op 1 februari is er in parallel met de nieuwe regelgeving rond aankopen van runderen ook een nieuw bewakingsprogramma voor tuberculose gestart, gebaseerd op serologische onderzoeken en gekoppeld aan de IBR-bestrijding. Jaarlijks zullen binnen het programma standaard één op de vijf bedrijven onderzocht worden, aangevuld met een aantal bedrijven geselecteerd door het FAVV. De oude contactbedrijven en volledig geruimde haarden zullen in dit nieuwe bewakingsprogramma opgenomen worden. Daarnaast blijft de bewaking in het slachthuis behouden, waarbij elk geslacht rund gecontroleerd wordt op de aanwezigheid van letsels die op rundertuberculose kunnen wijzen.


Aangepaste invulling winterscreening

Tot slot krijgt ook het luik rundertuberculose in de winterscreening een nieuwe invulling. Bepaalde bedrijven (de oude contactbedrijven bijvoorbeeld) zullen niet langer opgevolgd worden binnen de winterscreening. Anderzijds worden oude haarden die niet volledig geruimd werden, toegevoegd aan de winterscreening.
Lees meer over de tuberculosebestrijding in de nieuwsbrieven en op de website van DGZ: www.dgz.be.

Contact

Mich Gillis, communicatieverantwoordelijke DGZ, mich.gillis@dgz.be, M. 0478 20 38 93
Helpdesk DGZ, helpdesk@dgz.be, T. 078 05 05 23